Medan Hultqvist var i Washington hände det i Bryssel

Försvarsminister Peter Hultqvist har varit i USA med stor delegation för att försäkra sig om att försvarsavtalet gäller även under Donald Trump. Samtidigt möttes EU-ländernas försvarsministrar i Bryssel och tog historiska beslut om fördjupat försvarssamarbete, med Sverige företrätt av EU-ambassadör Lars Danielsson.

Den som googlar ”Pesco” får beskedet att det är persikoträd på italienska, eller en särskild sorts vegetarian som äter fisk. Men Pesco återfinns även på EU-språkets långa förkortningslista, myntat i Lissabonfördragets artikel 46 men som nu för första gången är på väg att förverkligas.

Pesco står för The Permanent Structured Cooperation (Permanent strukturerat samarbete), och är kodordet för att några medlemsländer under EU-flagg kan inleda ett militärt samarbete.

EU:s utrikeschef Frederica Mogherini sade efter onsdagens försvarsministermöte att EU nu tagit det viktiga beslutet om hur det här försvarssamarbetet ska styras:

”If you ask me what is probably the most relevant political outcome of this meeting, it is that in a few months’ time 28 member states have managed to define and agree a common framework for launching Permanent Structured Cooperation”.

”I know very well that many Member States have a clear interest in specific projects and now we will help them to shape them in a way that fits to this Permanent Structured Cooperation framework. I am quite confident that this could come quite quickly. This is a process that will happen in the coming weeks – I hope weeks and not months.”

Det är Frankrike och Tyskland, med två mycket EU-positiva försvarsministrar, Sylvie Goulard och Ursula von der Leyen, som driver på för att på sikt kunna inrätta gemensamma permanenta militärstyrkor och ha gemensam militärutveckling.

EU-försvarsministrarna har nu enats om att när ”Pesco”-samarbeten inleds får samtliga medlemsländer vara med, men enbart de länders ministrar som ska vara med får rösta. Därefter är det de deltagande medlemsländerna som sköter samarbetet.

EU:s nuvarande försvarsbyrå ska stödja de militära samarbeten som startas. Bland Pesco-samarbeten kan ingå gemensam utveckling av försvarsmateriel, där 90 miljoner euro nu ska tas från EU-budgeten. I nästa långtidsbudget räknar man med att 500 miljoner euro ska avsättas.

Frankrike och Tyskland tillhör de 19 medlemsländer som uppges vilja vara med i Cooperative Financial Mechanism, som är namnet på den nya fonden.

På EU-försvarsministermötet togs också nya steg för att göra det lättare att få användning för den snabbinsatsstyrka på 1 000 man som olika medlemsländer ansvarar för, och som funnits under tio år men aldrig använts. Ett stort hinder har varit att de länder som ställt upp soldaterna skulle få betala alla extrakostnader om de sänds iväg på uppdrag. Nu ska regelverket ändras och alla medlemsländer acceptera att stå för kostnaden. På sikt är ambitionen att det nya Pesco-samarbetet ska ge EU en permanent krisstyrka.

I förhandlingarna inför det historiska beslutet har Sverige framför allt tagit strid för att allt ska vara ”mellanstatligt”. Sverige har hittills inte heller varit intresserat av att delta i de befintliga EU-samarbetena för att utveckla försvarsmaterial; det centrala har varit att skydda försvarsindustrin i Sverige. Men den EU-skeptiske försvarsministern Peter Hultqvist tillbakavisar all kritik om att Sverige agerat bromskloss:

– Vi har från första början markerat mellanstatligheten som grund för allt det här, förklarade Hultqvist i riksdagens EU-nämnd.

– När det gäller försvarsindustrin har Sverige inte alls varit någon bromskloss. Vi har värnat svenska försvarsindustriella intressen. Vi har två väsentliga säkerhetsintressen: stridsflyget och ubåtssystemen. Vi är inte beredda att gå in i några samarbeten som skulle kunna bli överstatliga på det försvarsindustriella planet och på det sättet underminera våra egna system som vi har lagt ned oerhört mycket pengar på.

Utrikesminister Margot Wallström underströk att även Pesco-samarbeten måste vara på ”mellanstatlig grund” och hoppades det ska leda till ett samarbete om gemensam sjukvårdskapacitet för EU:s krishantering.

EU:s försvarsministrar beslutade också om att inrätta ett högkvarter i Bryssel för att samordna de fredsoperationer som pågår. Det nya högkvarteret ska börja fungera inom några få dagar enligt utrikeschef Mogherini. Hon pekade på att om EU-länderna kan samordna sina försvar utgör det världens näst starkaste militärmakt efter USA:

“There is a huge potential if we are spending together and this is what Pesco was always about,“ sade Mogherini.