Mer av EU – nu blir det hett om öronen för regeringen

Med Storbritannien borta ur leken kommer nu de konkreta förslagen om mer av EU och EU-samarbete. 
Regeringen Löfven lär inte bli glad.

Svenska regeringen tycker inte särskilt mycket om EU-integration (”De andra ministrarna tycker nog att det står `mellanstatligt` i pannan på mig”, säger försvarsminister Peter Hultqvist) och regeringen har som främsta mål med EU-samarbetet att det inte får kosta mer,.
Ja, helst vill man att EU-budgeten ska minska.

Så här följer en ovälkommen nyhet:
EU-kommissionen föreslog på tisdagen en ny EU-myndighet för cybersäkerhet.

Kanske kommer svenska regeringen ändå se det logiska i att EU försvarar sig mot cyberattacker gemensamt istället för enskilt.
Cyberattacker är som bekant ett gränsöverskridande fenomen, behöver knappast komma från det land som offret befinner sig i.

De här brotten som snabbt växer i antal, riktar sig både mot privatpersoner (kreditkortsstölder och identitetsstölder), företag (virus med  eller utan utpressning) och stater (attacker mot känsliga samhällsfunktioner).
Med fjärrstyrda drönare i var mans hand och nätuppkopplade föremål i våra hem vilka såväl regeringar som hackare kan lära sig styra, behöver säkerhetsarbetet stärkas.
Fast det lär ju öka, inte minska EUs utgifter.

På onsdagen följde EU-kommissionen sedan upp med ett förslag om att skärpa överstatligheten i EUs övervakning av banker och andra finansinstitut.
Mellanstatligheten – inristad i försvarsministerns panna – fungerar inte så bra när kapitalet snabbt rullar in och ut, över nationsgränser.

Kommissionen vill därför att dagens system ska skärpas så att nationella övervakare – som svenska Finansinspektionen – måste arbeta efter prioriteter som sätts gemensamt av EU.
Flera delar av kapitalmarknaden bör flyttas in direkt under en EU-myndighets, ESMAs, kontroll.

Senare i höst väntas så ett förslag på en ny EU-myndighet som ska övervaka fusket kring löner och arbetsvillkor när arbetstagare rör sig över gränsen.
I december planeras sedan EUs nya försvarssamarbete lanseras.

Svenska regeringen har en slitsam tid framför sig när man i Bryssel utan sin starke partner Storbritannien, ska argumentera för sänkt EU-budget och ingen mer överstatlighet.