Angela Merkel beredd ändra EU-fördraget om sociala rättigheter

Förbundskansler Angela Merkel upprepade sitt stöd för en framtida omskrivning av EU-fördraget när toppmötet avslutades på fredagen. Därmed kan hon ha plockat fram den räddningsplanka som David Cameron behöver för att kunna övertyga brittiska väljare om att rösta ja till fortsatt EU-medlemskap. Men hon kan också ha skapat nytt kaos i Brexit-förhandlingarna.

– EU:s grundläggande principer, om fri rörlighet och icke-diskriminering, ligger fast. Men rätten till fri rörlighet gäller för dem som har arbete, inte för dem som är arbetslösa, sade Merkel på sin avslutande presskonferens.

Det är helt i enlighet med vad som står i fördraget i dag. En EU-medborgare kan inte bosätta sig i vilket medlemsland som helst och kräva att få fulla sociala rättigheter. Däremot har alla möjlighet att söka arbete i andra medlemsländer under tre månader.

Men vilka sociala rättigheter som gäller därefter har tolkats olika i EU-länderna, till och med i tyska delstater. I Tyskland fördes ett fall till EU-domstolen för prövning, där delstatsmyndigheterna fick rätt i sin vägran att betala ut arbetslöshetsersättning till en rumänsk kvinna.

Om det är i den typen av gränsdragningar Angela Merkel kan tänka sig en omskrivning av EU-fördraget för att därmed även öppna för att Storbritannien skulle kunna skärpa sina regler för EU-arbetssökande blev inte klart av de korta svar som gavs på presskonferensen.

Det är i ett mycket sent läge som Angela Merkel slänger in det här i förhandlingen. Om hon vill driva igenom försämringar för utländska arbetare kan det leda till starka protester från andra länders regeringar. Och Frankrikes president Francois Hollande avvisade de brittiska kraven på fördragsändringar efter toppmötets diskussion med David Cameron.

De EU-förhandlare som nu ska försöka få ihop en kompromiss om de brittiska kraven har bara några få veckor på sig att klara ut alla juridiska detaljer som följer av ett sådant förslag eftersom målet är att en överenskommelse ska vara klar till EU-toppmötet den 18 februari.