Merkel-Macron signalerar: Vi tar ledningen för EU – Plan för fördjupat EMU, varnar Polen för artikel 7

Angela Merkel har dömts ut för att vara trött och maktlös. Men efter EU-toppmötet klev hon fram tillsammans med Emmanuel Macron och deklarerade att de två nu tar över ledningen för EU.

En handlingsplan för hur EMU-samarbetet ska fördjupas och euroländernas ekonomier närma sig varandra ska vara klar till ett extra Eurotoppmöte i mars. Samtidigt kräver båda solidarisk omfördelning av flyktingar av alla medlemsländer, och varnar Polen för att de kommer att stödja sanktioner om EU-kommissionen föreslår det.

Hemma i Tyskland har regeringsförhandlingarna mellan Merkels kristdemokrater och Socialdemokraterna knappt inletts. Men Angela Merkel är efter uttalandena av SPD-ledaren Martin Schulz om EU uppenbart övertygad om att hon kommer att ha majoritetsstöd för att driva på för en fördjupning av EU-samarbetet de kommande åren.

– Det ekonomiska läget är stabilt, men nu behövs strukturreformer av EMU-samarbetet. Till mars ska Frankrike och Tyskland komma överens om en gemensam handlingsplan. Medlemsländernas ekonomier måste konvergera, sade Merkel och påminde om att det var målet för Jacques Delors när han lade fram förslaget om valutaunionen som kommissionens ordförande på 1990-talet.

Angela Merkel hänvisade till Emmanuel Macrons tal i Sorbonne i september och de förslag om eurofördjupning som lagts fram av EU-kommissionen. Macron föreslog där bland annat en Euro-finansminister och samordning av bolagsskatterna.

– Om viljan finns går det att komma överens. Jag är övertygad om att det kan bli något bra av det här, sade Merkel men poängterade att det viktigaste inte är att utlova mer pengar till europrojektet.

Emmanuel Macron utlovade en gemensam tysk-fransk plan med såväl kortsiktiga mål som en plan för de närmaste tio åren. Och lät kompromissvillig inför förhandlingarna om storleken på en ”eurobudget”.

– Det viktigaste är att komma överens om målen för hur EU-samarbetet ska fördjupas. Då kan vi diskutera vilken ekonomisk förmåga som behövs. På samma sätt som vi fått igång ett försvarssamarbete och gemensam utveckling av försvarsmaterial, som kommer att få medel från EU-budgeten framöver, sade Macron.

Tyskland har hittills bromsat och blockerat förhandlingarna om eurosamarbetet på flera områden. Men Angela Merkel var nu tydlig med att hennes blivande regering kommer att vara villig att kompromissa med Frankrike.

– Vi kommer att ta fram gemensamma förslag. Det är nödvändigt för Europa, sade Merkel.

Merkel och Macron ansträngde sig för att visa upp enighet även i andra EU-stridsfrågor.

Angela Merkel krävde ”intern solidaritet” av samtliga medlemsländer i mottagandet av flyktingar. Ett tydligt avståndstagande från EU-ordföranden Donald Tusks utspel om att ge upp försöken om att komma överens om omfördelning av flyktingar.

Emmanuel Macron instämde, även om hans engagemang i frågan inte verkade vara särskilt stort. Men det viktiga var att demonstrera att han står sida vid sida med Tyskland.

Både skickade också en varning till den polska regeringen att de kommer att stödja EU-kommissionen om den nästa vecka, enligt uppgift, föreslår att en ”artikel 7-process” ska inledas mot Polen.

– Jag stödjer alltid initiativ av kommissionen när det handlar om att EU:s regler måste följas, sade Macron.

– Jag hoppas det blir nya samtal mellan kommissionen och Polens nye premiärminister. Men om kommissionen anser det är nödvändigt att sätta igång artikel 7-processen stödjer jag det, sade Merkel.

EU-kommissionen har i nära två års tid granskat och varnat den polska regeringen för att den bryter mot EU:s grundläggande demokratiska regler, utan effekt. Nu uppger nyhetsbyrån Reuters att kommissionen nästa vecka ska beslut om att ta till ”atombombsparagrafen” och begära att EU-ländernas regeringar först tar avstånd från Polens brott mot de demokratiska reglerna och därefter beslutar om sanktioner.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ville på en presskonferens efter toppmötet inte bekräfta om det blir ett beslut nästa vecka. Den polske EU-ordföranden Donald Tusk påpekade att han försökt få till stånd ett möte med Polens nye premiärminister Mateusz Morawieckiunder toppmötet, men att det bara blivit en handskakning.