Mörka moln för FNs klimatmöte

President Bidens klimatlöften har stoppats i kongressen. President Xi från Kina och Putin från Ryssland tänker inte ens komma.
Det hänger mörka moln över FNs stora klimatmöte i Glasgow.

An image of a globe depicting our planet, and the following text next to it: UN Climate Change Conference UK 2021 In Partnership with Italy

FNs klimatmöte i Köpenhamn år 2009 blev ett fiasko eftersom både USA (företrädd av president Obama) och Kina vägrade att gå med på klimatåtaganden värda namnet och lämnade mötet i förtid efter ett storbråk.

Uppföljande klimatmöte i Paris 2015 hyllades istället som en succé – fast på ganska lösa grunder.
Världens länder åtog sig faktiskt ett antal klimatlöften här men såg noga till att ingen fick övervaka att löften uppfylldes, inget land behövde heller rapportera om framsteg eller stillastående.

Hopet har varit att Joe Biden och USA denna gång skulle stå för en nytändning för FNs globala klimatarbete.

Till såväl Köpenhamn 2009 som Paris 2015 var det EU som kom lastat med starka klimatåtaganden. Bara genom att gå före, skulle man få resten av världen med sig. Ändå misslyckades bägge FN-möten.

Till mötet i Glasgow i november, sex år efter Paris, har EU åter laddat med åtaganden (klimatneutralitet 2050 och 55 procent minskade utsläpp år 2030 jfrt med 1990).
Vad som den här gången är tänkt att förbättra oddsen, är emellertid att USA har en president som tar klimatet på allvar.

President Joe Biden har gjort klimatet till en av sina märkesfrågor, skaffat sig en klimatföreträdare av rang (John Kerry) som reser världen runt för att med lock och pock få fler länder att utställa klimatlöften och driver ett klimatpaket genom den amerikanska kongressen.

För att verkligen få fart på saker och ting inför Glasgow, bjöd Biden in till ett globalt för-möte i april. Han gjorde ett stiligt åtagande direkt (50 proc minskade utsläpp 2030 jfrt med år 2005) för USAs del och skrev under om klimat-partnerskap med ingen mindre än Kina.
Så långt, så bra.

Men just i dagarna har en senator lyckats stoppa Bidens stora ”clean energy-” paket i kongressen, själva nyckeln till hans utlovade klimatsatsningar.
Dessförinnan har Biden setts diskutera med amerikansk oljeindustri om ökad oljeproduktion för att kontra dyrare naturgas.

Risken är alltså att Biden ser väldigt naken ut när han anländer till Glasgow, att han levererar tomma löften.
Det kan få dystra konsekvenser.

Kina följde upp Bidens påstötningar i september i ett FN-tal med att göra ett eget klimatåtagande. Landet skulle inte starta några satsningar på kol utomlands och lovade öka bidragen till utvecklingsländers klimatarbete.

Sedan dess har Kina råkat ut för akut kolbrist. Landet tvingas för tillfället stänga ner industri i flera dagar i sträck på grund av energibristen.
Det lovar inte gott för det kinesiska löftet om att sluta satsa på nytt kol.
Som av en händelse har Kinas president Xi just meddelat att han tänker inte delta på FNs klimatmöte i Glasgow.

Rysslands president Putin satte i somras ett ambitiöst mål för att minska de ryska utsläppen till år 2030.
Men nu vill president Putin inte ens komma till COP26 i Glasgow.

En avgörande fråga för om COP26 skulle lyckas var alltid hur man kan få resten av världen – utanför de stora utsläpparna – att också göra insatser för klimatet.

Kol-rika Australien har aldrig visat något intresse för klimatinsatser och när Bidens utsände mötte den australiska regeringen bara veckor innan COP26, kände sig amerikanerna tvungna att ta till hot (”It will be noticed, ” löd varningen) eftersom gensvaret så här långt varit väldigt svalt.

Indien är världens näst största konsument av kol och tänker fortsätta med det, framgick det av en regeringsrapport nyligen.

Bland utvecklingsländerna gick Vietnam ut nyligen och sa att man har inte råd med nya klimatinsatser eftersom pandemin har slagit så hårt mot landets ekonomi.

Utvecklingsländerna driver en tuff förhandlingslinje mot den rika världen över vad man betraktar som svek.
I Paris 2015 lovade de rika länderna bidra med 100 miljarder dollar årligen till utvecklingsländernas klimatinsatser.
Inget år har länderna levt upp till sitt löfte.

FNs globala klimatmöte COP26 är tänkt att börja den 31 oktober och pågå i två veckor.
Just nu ser det inte ut att kunna ge några större framsteg.