När hemliga polisen blir alltför hemlig

Kraven på ett europeiskt CIA kom som brev på posten efter terroristattackerna i Paris, nu senast från (nära berörd av attackerna) Belgiens premiärminister Charles Michel.
En del av felet låg uppenbarligen i att polis i EU-länderna är dåliga på att prata med varandra.

CIA i all ära,, skriver analytikern och statsvetaren Björn Fägersten i ett inlägg i NY Times,, EU har redan säkerhetspolitiskt samarbete i flera former. Men det ger inte mycket så länge säkerhetspoliserna själva inte har lust att dela med sig.
Och hittills har de visat ganska lite lust att göra det.

To Fix Europe’s Intelligence System, Start Using It