När oljebolagen ville ha fler utsläppsrätter

Snopet för oljebolagen Shell, Exxon, och Dow Chemical när de överklagade sin utdelning av gratis utsläppsrätter till EU-domstolen.
De fick visserligen rätt, metoden duger inte för hur antalet gratisrätter ska räknas ut.
Men chansen är stor att industrin har fått för många, inte för få.

Snopet för den stämda EU-kommissionen också.
De får bassning av domstolen för att de inte har krävt in korrekta uppgifter om utsläpp från medlemsländerna.
Istället har kommissionen höftat när maxantalet utsläppsrätter skulle kalkyleras.

Tillbaka till ritbordet.
Bryssel får inte längre se mellan fingrarna på medlemsländernas generositet mot sin industri.
Men för att inte ställa till kaos på CO2-marknaden får kommissionen tio månader på sig.
Och lagt kort ligger – den industri som trott sig släppa ut lagligt, ska inte straffas.