När polska valet går före stödet till Ukraina

Inte bara Ryssland men också EU-länderna Polen och Ungern blockerar spannmål från Ukraina i dessa dagar.
I Bryssel överlägger man just nu hur mycket man kan muta dem med för att sluta.

”Vi arbetar med våra partners för att återupprätta Black Sea grain Initiative”


Ukrainas problem i krig att få ut sin nyskördade spannmålsexport har väckt mycket uppmärksamhet.
Det beror på att Ukraina är en så stor leverantör att världspriserna påverkas när spannmålet inte kommer ut och innan någon hinner blinka, hotar hunger i fattiga länder.

Putins många försök att stoppa transporterna över Svarta havet blir därför omskrivna. Ett FN-avtal om fri lejd har funkat ibland, på senare tid har det inte gjort det.
Senaste nytt på denna krigiska front är att president Erdogan just kom hem från en möte med president Putin i Sochi med löfte om att transporterna skulle släppas fram.
Man får väl se.

Mindre uppmärksammat är Ukrainas andra alternativ, de ”solidaritetskorridorer” som EU upprättat för att via väg och järnväg köra en del av spannmålet men också alla andra ukrainska varor till bl a polska eller slovakiska hamnar och ut i världen.
2,5 miljarder kronor sattes av för detta men det har inte räckt. Minst 10 miljarder kommer krävas och då har bl a EUs bägge investeringsbanker lovat bidra och och Världsbanken med 1 miljard.

I våras upptäckte den polska regimen att här hade de en valvinnare. Polen håller val i oktober och sittande höger-höger-regering har tuffa utmanare i en samlad oppositon.
En del av det ukrainska spannmålet hade köpts upp och landat i polska lager i väntan på stigande priser med resultatet att polskt spannmål erbjudits lägre priser.
Bönderna var arga.

Missnöjet gav Polens ledare idén att man kunde hota EU att stoppa transporterna om man inte fick ”kompensation.”
I april införde Polen och Ungern ett import- och transitstopp vilket förstås bryter mot EU-reglerna.
Rumänien, Bulgarien och Slovakien insåg att då ville de också ha kompensation.

EUs polske jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski vann von der Leyens stöd och betalade generöst ut i några omgångar 1,6 miljarder kronor vilket fick jordbrukskassans krisfond att sjunka betänkligt.

Men Polen och de andra krävde dessutom att EU godkände deras illegala stopp för transporterna.
I juni hade de vunnit jordbrukskommissionärens stöd och han uppmanade (och fick) övriga EU-länder att tillfälligt stoppa ukrainsk transit av framförallt spannmål genom de länder som utgjorde EUs solidaritetskorridor.
Stoppet förlängdes sedan och gäller nu till den 15 september.

Nu hotar dessa länder att införa ett eget transitförbud om de inte får en förlängning på EUs transitförbud till årets slut.
För det har de återigen fått jordbrukskommissionär Wojciechowskis stöd.
Det enda krav från deras sida som EU-kommissionens Wojciechowski ännu inte stöder är kravet att utöka export/transitförbudet till frukter, ägg och höns också.

Kommissionären föreslår dessutom att EU betalar 600 miljoner euro för transport via andra länder.
Litauen har erbjudit sig men järnvägar och hamnar är inte iordningsställda för så stora kvantiteter och en transit via Polen går ändå inte att undvika.

EUs jordbruksministrar diskuterade ämnet på sitt informella möte i spanska Cordoba på måndagen men skjuter nu över frågan olöst till sina EU-ambassadörer i Bryssel att reda ut vad detta får kosta.