Nästa vecka ska Europa försöka öka pressen på Polens regering

Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland reser till Warszawa på måndag. Dagen efter anländer EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Nästa steg i påtryckningarna inleds därmed för att få regeringen att backa från sina lagar som blockerar författningsdomstolen och inskränker public servicemediernas självständighet.

Jagland har stöd av Europarådets internationella jurister, Venedigkommissionen, som i sitt utslag den 11 mars anklagade polska regeringen för att ha underminerat författningsdomstolens möjlighet att fungera:

”Det underminerar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten.” säger kommissionen i sitt utlåtande.

”Polen måste åtgärda sin konstitutionella kris genom att respektera domar från sin författningsdomstol.”

Secretary General Thorbjørn Jagland visits Poland on 4-5 April

Den polska regeringen har ännu inte svarat på Venedigkommissionens förödande utslag, utom att den ska diskutera det med övriga partier i parlamentet. Europarådets Jagland har heller inga möjligheter att tvinga Polens regering att ändra sina beslut. Han kan bara argumentera och hoppas att det internationella trycket ska få regeringen att backa.

EU-kommissionen har åtminstone teoretiskt möjligheter att straffa Polens regering. Kommissionen väntas inom ett par veckor åter ta upp frågan om Polen efter den granskning som sattes igång i januari. Det är en process i tre steg med ”dialog” och ”offentliga utlåtanden” om den anser att ett medlemslands regering bryter mot de grundläggande demokratiska regelverken för medlemskap i EU.

Om inte det hjälper kan EU-kommissionen vända sig till övriga medlemsländer och EU-parlamentet och begära att de ska ”ta till atombomben”, artikel 7 i EU-fördraget som innebär att det införs sanktioner mot ett medlemsland.

Men så långt vill ingen gå. ”Atombomben” finns bara som ett avlägset hot när Europarådet och EU-kommissionen tillsammans försöker öka pressen på den polska regeringen. Påtryckningarna har redan nått en nivå som få trodde på när Jaroslaw Kaczynskis parti Lag och Ordning vann valet i fjol höstas och satte igång sina auktoritära planer.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har också demonstrerat sin inställning till den polska regeringen i valet av ny chef för kommissionens kontor i Warszawa.

I går utsågs den nyss avsatte polske EU-ambassadören Marek Prawda till jobbet från 1 april. Prawda var i Bryssel känd som företrädare för den förra polska regeringens linje i EU-frågor.

Tillsättningen görs i rekordfart. Normalt brukar ett medlemslands regering informeras månader i förväg. Juncker har i beslutet om tillsättningen även lagt till att Prawda är ”politisk företrädare” för EU-kommissionens ordförande.

Kommissionen hävdar som svar på tidningen Politicos frågor att alla kontorschefer i medlemsländerna är ”politiska företrädare”, men det har aldrig tidigare nämnts. Det är en nyordning, som en signal till den polska regeringen.