Nåt att fundera över vid grillen – hur ska Sverige minska utsläppen av metangaser?

Det ligger en omisskännlig doft av koskit över Nederländerna. Men regeringen satsar nu 250 miljarder kronor på att få bort en halv miljon nötkreatur för att minska utsläppen av metangaser i atmosfären och koskit på åkrarna som hotar grundvattnet.

Sverige har också lovat att minska utsläppen av metan med 30 procent till 2030. Men det är inget partierna vill prata om före valet och när väljarna står vid grillen.

Det är inget att förvåna sig över att doften tränger sig in genom luftkonditioneringen när man kör längs motorvägarna. De holländska bönderna har haft ett undantag ända sedan 2006 från EU:s regler för hur mycket skit de får lägga på åkrarna och hur mycket kväve som får läcka ut i vattendrag och ner i grundvattnet.

”The Nitrates Directive (91/676/EEC) aims to control nitrogen pollution and requires Member States to identify groundwaters that contain more than 50 mg/l nitrate or could contain more than 50 mg/l nitrate if preventative measures are not taken. It has been shown that consuming drinking water in excess of the nitrate limit can result in adverse health effects, especially in infants less than two months of age.”

Det krävdes ett domstolsbeslut för att tvinga den holländska regeringen att agera, och Mark Ruttes nya regeringskoalition har nu lagt fram ett massivt program för att få ner utsläppen genom att minska antalet jordbruk och skära ner uppfödningen av nötkreatur, grisar och kycklingar.

I regeringen ingår till och med en särskild ministerpost – natur- och kväveministern Christianne van der Wal-Zeggelink – för att leda genomförandet.

Bondeorganisationerna har genomfört stora demonstrationer ända sedan högsta förvaltningsdomstolens utslag 2019 och i de senaste veckornas traktortåg har den ansvariga ministern utsatts för dödshot.

Farmers broke through a police barrier in front of the home of Nature and Nitrogen Minister Van der Wal-Zeggelink, where extra security was placed two weeks earlier. Hay was burnt, firecrackers were thrown at the house, and a police car was pushed aside and destroyed so the tractors could drive into the street, NRC writes. A slurry tanker was also emptied in the street.

Nederländerna är ett av världens största exportländer av jordbruksprodukter. I ett land med 17 miljoner invånare på en yta om 41 000 kvadratkilometer (Sverige 528 000) finns 1,5 miljoner nötkreatur, 11 miljoner grisar och 49 miljoner fjäderfän.

Problemen för miljön och klimatet är akuta. Men det gäller inte bara Nederländerna. I Irland – ett annat stort exportland av kött – förhandlar regeringspartierna om nedskärningar av jordbrukets utsläpp med 22-30 procent.

Utsläppen av metangaser från bland annat jordbruket står för ungefär hälften av de utsläpp som driver upp temperaturen på jorden, enligt Global Methane Pledge som Sverige och ett hundratal andra länder ställt sig bakom.

Methane is a powerful but short-lived climate pollutant that accounts for about half of the net rise in global average temperature since the pre-industrial era. Rapidly reducing methane emissions from energy, agriculture, and waste can achieve near-term gains in our efforts in this decade for decisive action and is regarded as the single most effective strategy to keep the goal of limiting warming to 1.5˚C within reach while yielding co-benefits including improving public health and agricultural productivity.”

Länderna lovar att minska sina utsläpp av metan med 30 procent till 2030.

Kor och får andas ut och skiter ut metangas. Hur många nötkreatur som ska födas upp för att vi människor äter alltmer kött och hur vi ska klara klimatmålen är något att fundera över vid grillen i sommar.