Nice try, Cameron

Att förstå EU-dokument är inte enkelt.
Brexit-dokumentet som EU-rådets ordförande Donald Tusk har förhandlat fram med premiärminister Cameron innehåller till exempel ett avsnitt om ”ekonomisk styrning”.
Huvudpoängen är att icke-euroländer ska kunna bromsa beslut bland euroländerna som kan skada deras intressen.

Därefter kommer ett svårtolkat stycke om att kontrollen av banker och finansbolag i icke-euroländer kan bli ”mindre uniform” än kontrollen av pengainstituten i euroländer.
Mindre uniformt?

Nu uttyder hjälpsamt den brittiska tidningen Telegraph dessa skrivningar med hjälp av ”högt uppsatt källa i förhandlingarna” (även kallad Number 10).
Detta betyder att…
”…City institutions to avoid being bound by an inflexible euro-wide supervisory regime that would insist on EU-wide rules on capital ratios and whether banks must split investment and retail divisions in all markets…”

City ska slippa en ”oflexibel” euro-övervakare som skulle insistera på lika regler över hela EU…
Det finns EU-länder som inte gillar skrivningarna i Tusk-dokumentet.
Inte ECB heller, får man anta.