Nu har Kristersson chansen att näpsa Åkesson – nästan riskfritt

Statsminister Ulf Kristersson har duckat när SD-ledaren Jimmie Åkesson krävt livstids fängelse för 13-åringar. Kristersson har duckat när ledande SD-are har manat koranbrännare att bränna hundra till. Orolig för att förlora ännu fler väljare till SD.

Men på onsdag har Kristersson chansen att ta strid mot Åkesson. I synen på EU har Kristersson väljarna på sin sida och de har vänt ryggen åt Sverigedemokraternas Swexitlinje.

Det är den årliga partiledardebatten om EU som ska hållas i riksdagen.

Sedan förra debatten har väljarnas stöd för EU-medlemskapet rusat uppåt till en ny rekordnivå, enligt SOM-institutets mätningar. Nära sju av tio svenskar är positiva, och bara en av tio vill lämna EU.

Och den särklassigt största ökningen för EU-medlemskapet har skett bland SD:s väljare. Stödet för EU har nära nog fördubblats på ett år, från 23 till 43 procent. Och Swexit har bara stöd av 31 procent av SD-väljarna, mot 43 året innan. Det är fortfarande lägst EU-stöd jämfört med övriga partiers sympatisörer. Men en dramatisk omsvängning, och sedan SOM-mätningen gjordes i fjol höstas har svenskarnas stöd för Ukraina ökat och därmed troligen även SD-väljarnas EU-stöd.

Sedan fjolårets partiledardebatt har regeringen också varit EU-ordförande under våren och Ulf Kristersson har beskrivit det som en stor framgång. Han kan luta sig emot ett massivt stöd från M-väljarna, där bara sex procent vill att Sverige ska lämna EU.

Samtidigt har Jimmie Åkesson haft uppenbara problem att förklara partiets EU-njalinje. I ett inlägg i Aftonbladet i början av maj krävde , han en ”utvärdering av EU-medlemskapet” vilket tolkades som att han ville att Sverige ska lämna EU. Ett par veckor senare försökte Åkesson förtydliga sin nja-linje i Svenska Dagbladet, vilket ledde till ännu mer förvirring.

Åkesson krävde en grundlagsförändring som skulle påbjuda bindande folkomröstning varje gång svenska EU-avgiften skulle höjas eller vid ”maktöverföringar”. Dessutom vill SD inrätta ett träningsläger för statstjänstemän om hur man sköter handelsförhandlingar. Men träningslägret är bara på låtsas, försäkrade Åkesson. Det ska bara fungera som ett förhandlingsknep som ett hot om att Sverige minnsan kan klara sig utan EU.

Jimmie Åkessons försäkrar att SD ”respekterar” att en majoritet av svenskarna är för EU-medlemskapet. Men om partiets EU-linje skulle bli regeringspolitik med folkomröstningar och ständiga hot om utträde skulle den snabbt kunna trappas upp till en konflikt med övriga EU-länder som leder till Swexit. Och få Vladimir Putin att jubla över ett splittrat EU.

SD:s förvirrade EU-linje som Åkesson försökt klargöra i sina inlägg erbjuder underlag för många spetsiga inlägg av Ulf Kristersson och övriga partiledare. Och Kristersson, Busch och Pehrson behöver inte vara rädda för att bryta mot Tidöavtalet. Den allmänna EU-politiken ingår inte i det avtalet.

I regeringsförklaringen i september sade Ulf Kristersson också att erfarenheterna av EU-ordförandeskapet gör att Sverige nu ska bli en mer ”pådrivande medlem i EU”:

”Under EU-ordförandeskapet visade Sverige ett starkt ledarskap i flera avgörande frågor för hela unionens framtid: klimatet, migrationen och stödet till Ukraina. Ordförandeskapets lärdomar tar vi med oss som en ännu mer aktiv, engagerad och pådrivande medlem i EU.”

Partiledardebatten om EU borde vara ett gyllene tillfälle för Ulf Kristersson att visa för väljarna att regeringen står för en helt annan linje än Sverigedemokraterna i en avgörande samhällsfråga.

I fjolårets EU-debatt var det ingen av regeringspartiernas ledare som tog debatt med Jimmie Åkesson. De tre satt tysta och lyssnade när Magdalena Andersson(S), Nooshi Dagostar(V), Annie Lööf(C) och Per Bolund(MP) tog strid med Åkesson.

Regeringens partiledare vågar kanske inte lita på väljarnas massiva EU-stöd utan befarar att SD:s EU-parlamentariker Charlie Weimers har rätt när han hävdar att det finns ett ”växande motstånd mot EU bland högerväljare som kan ge partiet många nya väljare i EU-valet”.

På onsdag, med start klockan 9, får vi se om Kristersson, Busch och Pehrson vågar ta debatt och ta avstånd från från Tidökollegan Åkessons EU-linje.