Ny het potatis för Sverige som EU-ordförande: EU-regeringarna splittrade om gigarbetarnas rättigheter

EU-kommissionens lagförslag om att cykelbud och chaufförer hos Foodora, Uber och Wolt ska få justa arbetsvillkor har urholkats om och om igen under EU-regeringarnas förhandlingar. Men på torsdagskvällen tyckte flera länder att det gått för långt och var tillräckligt många för att blockera den urvattnade kompromissen.

Nu blir det upp till den svenska regeringen som EU-ordförande från årsskiftet att försöka få fram ett förslag som får stöd av en majoritet. Samtidigt som de svenska partierna är djupt splittrade om en lag som stärker gigarbetarnas arbetsvillkor är ”förenlig med den svenska modellen”.

– En del länder tyckte inte vårt förslag var tillräckligt ambitiöst, sade den tjeckiske arbetsmarknadsministern Marian Jurecka surt på presskonferensen efter mötet. Trots flera försök med bilaterala överläggningar lyckades han inte nå sitt mål att få fram en majoritet under Tjeckiens EU-ordförandeskap.

EU-arbetsmarknadskommissionären Nicolas Schmit såg mer nöjd ut. När han besökte Stockholm tidigare i veckan för möten med svenska regeringen var han missnöjd med de försvagningar som tjeckiska regeringen lagt fram under hösten.

– Förhandlingarna har rört sig framåt, sade Schmit nu.

– Det borde vara lätt att nå en kompromiss. Jag är övertygad om att det ska kunna åstadkomma snart under det svenska ordförandeskapet som ligger nära kommissionens förslag.

Men det är högst osäkert hur den svenska regeringen kommer att agera när den tar över ledningen av förhandlingarna om plattformsdirektivet.

Samtliga riksdagspartier har invändningar mot att EU lagstiftar om arbetsmarknadsfrågor. Sverige röstade i våras emot att EU inför en lagstiftning om minimilöner som går att leva på, med motiveringen att det skulle kunna hota den svenska modellen med kollektivavtal. På samma sätt är partierna oroliga för att plattformsdirektivet om gigarbetarna, där nästan samtliga inte skyddas av några kollektivavtal i Sverige, ändå skulle kunna påverka ”den svenska modellen”.

Regeringens linje vid EU-nämndens möte i onsdags var att det urholkade förslaget som diskuterats i EU:s ministerråd ändå gav ett tillräckligt skydd för den svenska arbetsmarknadsmodellen och att Sverige därför kunde rösta ja, enligt jämställdhetsminister Paulina Brandberg(L). Sverigedemokraterna backade upp regeringspartierna och såg till att det blev majoritetslinjen.

Oppositionspartierna S, V, C och MP hävdade dock att direktivförslaget kan få negativa konsekvenser för svenska kollektivavtals- och arbetsmarknadsmodellen och tyckte att regeringen borde rösta nej.

– Förslaget som ligger på bordet är för dåligt och garanterar inte de undantag för den svenska modellen som vi hade behövt för att ställa oss bakom, sade Matilda Ernkrans (S).

När Sverige nu tar över som EU-ordförande blir det en svår balansgång för regeringen att klara av att framstå som att den slåss för att skydda ”den svenska modellen” inför fackförbund och Svenskt Näringsliv samtidigt som den framstår som en opartisk medlare som EU-ordförande.

De som riskerar att bli förlorarna är de tusentals gigarbetare som sliter utan rättigheter trots att de arbetar i ett land med ”den svenska modellen”.