Nya löften från Orban till EU – ”oberoende domstolar” – för att rädda landets ekonomi

Ungerns premiärminister Viktor Orban börjar bli alltmer desperat i takt med att landets ekonomi försämras. Orbans regering går nu med på fler och fler reformer för att ta itu med korruptionen och göra domstolarna mer oberoende. Allt för att inte mista EU-mångmiljardbidrag som riskerar gå om intet vid årsskiftet.

Men risken är att Orban fintar bort EU än en gång.

Inflationen i Ungern har klättrat över 20 procent, fackförbund kräver 16 procents höjning av minimilönerna och lärare och andra offentliganställda går ut i protestaktioner. Centralbanken har höjt styrräntan till 13 procent. Samtidigt hotar energibrist i vinter och myndigheterna åläggs sänka inomhustemperaturen till 18 grader. Finansmarknaderna varnar för ännu tuffare tider.

Det ekonomiska läget förvärrades ytterligare i början av hösten när EU-kommissionen hotade att utöver de 13 miljarder euro från EU:s återhämtningsfond även dra in 7,5 miljarder från EU-budgeten för Ungern.

Det krävs ett beslut på EU-nivå före årsskiftet för att inte en stor del av miljarderna ska frysa inne.

EU-kommissionen kräver att Orban både tar itu med korruptionen med EU-bidragen och ser till att domstolarna blir med oberoende, i enlighet med EU:s rättsstatsregler.

Förhandlingarna har pågått över ett år och Orbans regering måste komma med ett slutligt klartecken på kommissionens långa kravlista till den 19 november för att EU ska hinna ta ställning före årsskiftet.

”We have made progress on a number of issues over the past months”, sager en talesperson för EU-kommissionen till nyhetssajten Politico.

Orbans regering har efter kommissionens kritik mot korruptionen lagt fram ett 17-punktsprogram där den lovar skärpt kontroll med bland annat en ny myndighet och att företag ska få möjlighet att klaga i domstol mot hur offentliga upphandlingar gått till.

Men EU-kommissionen har enligt Politico även krävt att det rättsliga råd som ska kontrollera rättsväsendets oberoende – National Judicial Council – ska få ökade befogenheter. Europarådets juridiska exporter har kritiserat Ungerns rättssystem för att detta rättsliga råd i dag inte har någon möjlighet att kunna fungera och ingripa mot den politiska styrningen av domstolarna.

Den ungerska regeringen uppges nu ha lovat att leva upp till kommissionens krav och ge det rättsliga rådet befogenheter att ingripa mot politiska val av domare, och även av tillsättningen av juristerna i högsta domstolen. Orbans regering lovar också att domstolar inte längre ska vara förhindrade att begära prövning av ärenden i EU-domstolen.

Budapest said it will give the council the power to issue binding opinions on a range of decisions made by the president of the National Office for the Judiciary, a politically appointed role. The newly strengthened body would thus be able to revise the appointment of judges and court leaders, review the transfer and removal of judges without their consent, and weigh in on the suitability of candidates for the National Office for the Judiciary. 

Korruptionsexperter varnar för att Viktor Orban kommer att lura EU än en gång. Löftena om nya myndigheter och ökade befogenheter är bara skådebröd eftersom Orbanregimen har total kontroll över hela rättsväsendet.

Löftena om nya myndigheter och ökade befogenheter är bara skådebröd eftersom Orbanregimen har total kontroll över hela rättsväsendet.

”The courts have been captured. This will accomplish nothing”, säger professor Kim Lane Scheppele, som  är specialiserad på Ungerns konstitution till Euractiv.

Kritikerna är oroliga för att EU-kommissionen är beredd att kompromissa för att Orbans regering inte ska fullfölja sitt hot om att blockera det mångmiljardstöd till Ukraina som EU-regeringarna nu förhandlar om.

Men Ungerns regering kommer inte att få några miljardutbetalningar även om kommissionen och EU-regeringarna ger klartecken före årsskiftet, påpekar Mujtaba Rahman, chef för tankesmedjan Eurasia Group Europe, i Politico.

”Det kommer inte att bli några verkliga utbetalningar till Ungern förrän i mitten av nästa år. EU-kommissionen kommer att kontrollera av Ungern genomför de utlovade reformerna och det kommer att ta månader innan de byråkratiska förändringarna är genomförda”, argumenterar Rahman.

Dragkampen mellan EU och Viktor Orbans ”illiberala demokrati” kommer att fortgå under Sveriges EU-ordförandeskap första halvåret 2023.