Nya radartrion: Merkel-Macron-VDL – driver fram EU-fördjupning i coronakrisens spår, kör över Rutte-Löfven?

EU tog sina största steg mot fördjupat samarbete med inre marknad, Schengen, euron och samordnad rättspolitik på 90-talet under ledning av radartrion Kohl-Mitterrand-Delors. Nu kan nya historiska steg vara på väg i coronakrisens spår, med ett nytt EU-ledaskap: Angela Merkel – Emmanuel Macron – Ursula von der Leyen.

Bilderna av de historiska arvfienderna, Frankrikes och Tysklands politiska ledare Helmut Kohl och Francois Mitterrand, hand i hand vid fredsmanifestationer har alla sett. Men den ”tysk-franska motorn” som drev EU-samarbetet framåt för att skapa det ”Europeiska hem”, som Kohl talade om, kunde bara bli möjligt tack vare den tredje länken – EU-kommissionens ordförande Jacques Delors.

Delors såg till att EU-kommissionen arbetade fram de radikala förslagen och samordnade sedan utspelen med Kohl-Mitterrand.

Ett liknande samspel fick vi se på måndagskvällen när Emmanuel Macron och Angela Merkel höll en gemensam videokonferens för att lansera ett räddningspaket för att stärka EU efter coronakrisen. Den tysk-franska konferensen var knappt avslutad innan EU-kommissionen välkomnade utspelet.

+ EU-kommissionen har arbetat fram ett förslag att låna upp flera hundra miljarder euro med medlemsländerna som borgensmän, som kan användas till stöd åt de länder som drabbas hårdast av coronaepidemin. Ursula von der Leyen har sagt att en stor del av stöden ska ges i form av bidrag. Nu föreslår Merkel-Macron just att EU ska låna upp 500 miljarder euro, och att massiva stöd ska ges som bidrag till krisländerna.

+ EU har i dag inga bebefogenheter på hälso- och sjukvårdsområdet. Kommissionen har sagt att EU:s beredskap måste stärkas. Merkel-Macron föreslår nu fördjupat EU-samarbete för att ta fram vaccin, bygga lager och arbeta fram gemensamma planer för att stå emot framtida pandemier.

+ von der Leyen har talat sig varm för att EU-länderna ska hålla fast vid planerna på Green Deal och digitalisering som vägen ut ur coronakrisen. Merkel-Macron föreslår nu att EU-länderna ska modernisera sina ekonomier när man tar sig ut ur krisen, med en minimiskatt på koldioxidutsläpp, skärpta mål för att minska utsläppen och accelererad digitalisering.

+ von der Leyen har lovat att hennes kommission ska lägga förslag om minimilöner för att utjämna de sociala skillnaderna i EU. Merkel-Macron ställer sig nu bakom EU-reglering av minimilöner.

När radartrion Kohl-Mitterrand-Delors drev sina förslag var det svårt för nejsägarländer som Storbritannien och Danmark att stå i vägen. När den nya radartrion Merkel-Macron-VDL nu träder fram med sina förslag när EU befinner sig i sin hittills djupaste kris kan det bli mycket svårt för ”nejsägaralliansen” med Mark Rutte och Stefan Löfven att stå emot.