Nya tyska regeringen lovar stor klimatsatsning – men kolstopp 2030 bara en ”förhoppning”

Samtidigt som regeringskrisen rasar i Sverige har tre hårda politiska motståndare i Tyskland enats om att bilda regering, där tyska Centerpartiet – FDP – förhandlat fram en 177 sidor lång regeringsplattform med Socialdemokraterna och Die Grünen.

Hur löftet om stora klimatsatsningar ska genomföras är fortsatt oklart. Men de tre partierna är ense om att skriva om EU-fördraget med inriktning mot en ”fördjupad europeisk förbundsstat”.

FDP:s ledare Christian Lindner har lyckats tillkämpa sig posten som finansminister, och har fått igenom åtaganden om att den nya regeringen inte ska höja skatterna och samtidigt bibehålla ”skuldbromsen”, som innebär att staten ska ha nära nog noll i budgetunderskott.

Det innebär att det är högst oklart hur den nya regeringen ska finansiera de gigantiska klimatsatsningar som utlovas för att klara 1,5-gradersmålet och tidigarelägga avvecklingen av kolkraften till 2030.

Die Grünens språkrör Robert Habeck ska få titeln ”vice förbundskansler” och ska leda ett ”superdepartement” – Ekonomi och Klimatskydd. Men i regeringsplattformen sägs att kolstoppet ”i bästa fall” kan klaras till 2030:

”Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030.”

De förslag som lanserats om massiv statlig upplåning på 100 miljarder euro per år vid sidan av statsbudgeten genom den statliga utvecklingsbanken KfW nämns i plattformen. Men det är fortsatt oklart om det är möjligt att genomföra, och det sägs att det ska utredas.

”Hierfür prüfen wir, wie die Kapitalbasis der KfW genutzt und gegebenenfalls
gestärkt werden kann.”

FDP:s Christian Lindner såg mycket nöjd och levererade en björnkram med beröm till Die Grünens språkrör:

”De Gröna kan vara stolta över hur starkt deras förhandlare drivit på för stora klimatsatsningar”, sade Lindner.

Den nya regeringens förbundskansler, socialdemokraternas Olaf Scholz, var finansminister i den avgående regerimgen och de dragkamper som är inbyggda mellan FDP och Die Grünen kommer att avgöras av hur Scholz leder arbetet.

Olaf Scholz kunde nöjt presentera att flera av de vallöften som hans parti hade i valrörelsen ingår i regeringsplattformen: Höjd minimilön till 12 euro/tim redan nästa år för 10 miljoner löntagare. Hålla nere hyrorna i nybyggda bostäder.

Den tillträdande förbundskanslern har också fått igenom tunga skrivningar om att regeringen ska verka för ett fördjupat EU-samarbete på flera områden.

+ Koalitionsregeringen vill ha en fördragskonferens som leder till ett ändrat fördrag som leder till en fortsatt utveckling mot en europeisk federal stat. (”Die Konferenz sollte in einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen”.)

+ Regeringen vill stärka EU-parlamentets makt, med rätt att ta intiativ till lagförslag, Och med transnationella listor i parlamentsvalen.

+ Regeringen säger att de i första hand vill att detta beslutas av hela EU, men om det inte är möjligt genom att någa medlemsstater gör det tillsammans. (”Wir werden der Gemeinschaftsmethode wieder Vorrang geben, aber wo nötig mit einzelnen Mitgliedstaaten vorangehen.”)

+ Regeringen vill stärka EU:s ”strategiska suveränitet”.

+ Regeringen uppmanar EU-kommissionen att använda de nya regelverken för att agera mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer. (”Wir setzen uns dafür ein und unterstützen, dass die EU-Kommission künftig auch Verfahren gegen systemische Vertragsverletzungen vorantreibt, indem sie einzelne Verfahren bei Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit gegen einen Mitgliedstaat bündelt.”)

+ Regeringen är inte heller lika strikt i synen på EU:s budgetregler som på de tyska. I plattformen sägs att budgetreglerna kan ”utvecklas” för att säkra den ekonomiska tillväxten och gynna gröna investeringar. EU:s upplåning på 750 miljarder euro ska inte heller betalas tillbaka genom nedskärningar i framtida budgetar, utan genom nya EU-skatter eller högre medlemsavgifter.

+ Olaf Scholz har också fått inskrivet i plattformen att ministrarnas ställningstaganden i EU ska samordnas. I den avgående koalitionsregeringen har ministrarna ibland drivit olika linjer i EU.

De tre partiernas medlemmar ska nu ta ställning till regeringsplattformen. Olaf Scholz väntas kunna överta rollen som förbundskansler efter Angela Merkel den 8 december.