Nytt utkast till UK-EU-uppgörelse: Cameron kan fortfarande få stora eftergifter – men Timbros krav på urholkat EU redan stoppat

EU-regeringarnas toppförhandlare har tagit fram ett nytt kompromissbud till UK-EU-uppgörelse om bland annat möjligheten att diskriminera utländska arbetare. Östländerna har fått igenom begränsningar som försvårar för andra länder att också ta till diskriminering, men tre bokstäver öppnar för Storbritanniens David Cameron att framställa sig som segrare efter toppmötet nästa vecka.

Däremot har svenska näringslivets tankesmedja Timbros krav på att utnyttja förhandlingarna till att införa rätt till permanent diskriminering för utländska löntagare i EU stoppats.

Det här andra utkastet till uppgörelse med Storbritannien som har läckt ut i Financial Times och Politico är resultatet av förhandlingarna mellan regeringschefernas närmaste rådgivare de två senaste veckorna. Förändringarna, som visas i form av överstrykningar och nya meningar i fet stil, visar hur euroländerna skärpt skrivningarna om att Storbritannien inte ska kunna förhindra fortsatt fördjupning av samarbetet och hur östländerna försökt inskränka möjligheten att diskriminera deras medborgare som arbetar i andra EU-länder.

Brittiska regeringens försök att få bort EU:s inriktning på att vara en valutaunion stoppas med långa nya skrivningar om att samtliga länder utom Storbritannien och Danmark har ”åtagit sig” att övergå till den gemensamma valutan.

”This is without prejudice to the fact that Member States whose currency is not the euro, other than those without an obligation to adopt the euro or exempted from it, are committed under the Treaties to make progress towards fulfilling the conditions necessary for the adoption of the single currency.”

Möjligheten för bankerna i icke-euroländer att ha andra bankregler än euroländernas, vilket skulle kunna skada konkurrensen, begränsas i det nya utkastet. Frankrikes finansminister Michel Sapin underströk detta i ett tal inför franska parlamentet på onsdagen: Det kommer inte att bli några specialregler för brittiska banker.

”There are several proposals, several ambiguities, in the texts that could allow one to think there may be a difference in treatment between London and the others. That’s not possible,” Mr Sapin said, ”Treatment has to be as identical as possible and that’s why we are fighting.”

Polen, Ungern och andra östländer som lovat att ta strid mot varje form av diskriminering av sina medborgare som arbetar i Storbritannien har i huvudsak backat och accepterat möjligheten att under fyra år stoppa nyanlända från att få de skattelättnader som lågavlönade brittiska arbetare får. Och om deras barn bor kvar i hemlandet kommer barnbidraget att sänkas i förhållande till levnadsstandarden.

Men östländerna har minskat möjligheten för andra EU-länder att införa liknande diskriminering. Endast de länder som inte utnyttjade möjligheten att stoppa den fria rörligheten under sju år när östländerna kom in i EU 2004 kan begära det. EU-kommissionen måste redovisa varför den föreslår att ”nödbromsen” ska sättas in, vilket den inte gjort för Storbritannien nu. Det skrivs också in att begränsningen av barnbidraget inte får införas på andra områden som pensionsutbetalningar.

Men i det senaste utkastet finns fortfarande en avgörande tvistefråga kvar – hur länge ska Storbritannien kunna upprätthålla denna form av diskriminering av lågavlönade utländska arbetare de första fyra åren de arbetar i landet? Där står nu inom tre parenteser X, Y och Z i stället för antalet år som nödbromsen ska gälla i en förstå omgång (X), och hur länge den kan förlängas i två perioder, (Y) och (Z).

”The Council implementing act would have a limited duration and apply to EU workers newly entering its labour market during a period of [X] years,
extendable for two successive periods of [Y] years and [Z] years.”

Det är dessa X, Y och Z omvandlade till exempelvis 7+5+5 år på EU-toppmötet kan ge David Cameron den triumf han vill visa upp för sina EU-skeptiska väljare.

Däremot verkar EU-skeptiker, som hoppats att förhandlingen med Storbritannien ska bli första steget mot att reducera unionen till ett rent ekonomiskt samarbetsorgan – med fri rörlighet för kapital, tjänster och varor men inte för löntagare – bli besvikna.

Svenska näringslivets Timbro kommer ut som en sådan EU-skeptiker i dagens SvD, där VD:n Karin Svanborg-Sjövall uppmanar statsminister Stefan Löfven att använda förhandlingen till att slopa hela det sociala samarbetet.

”Vad som krävs är ett nytt regelverk som tillåter medlemsländerna att differentiera kvalificerings­kraven till olika välfärdstjänster och social­försäkringssystem.”

Timbro blandar samman flyktingproblemen och partiernas diskussion om löner och sociala rättigheter för asylsökande från Syrien och Afghanistan med EU-medborgarnas rättighete:

”I ljuset av höstens flyktingkris och nedmonteringen av Schengenavtalet råder ett akut behov av debatt om inte minst den fria rörligheten i fram­tidens Europa.”

Resultatet av de senaste veckornas förhandlingar mellan EU-regeringarna visar dock att Timbro inte får något gehör för sina krav på att urholka EU-samarbetet i grunden. Inte ens EU-skeptiska tankesmedjan Open Europe, vars tidigare chef numera är David Camerons rådgivare, ser någon sådan möjlighet. Open Europe understryker tvärtom att det senaste förhandlingsutkastet visar att övriga EU-länder vill se till att stoppa varje försök att förändra EU på något grundläggande sätt.

Stephen Booth, the director of the Open Europe think-tank which has close ties to Downing Street, said that the changes showed Europe had no intention of embracing a fundamental new direction as it made every effort to make sure that the UK’s deal could not be used by other member states to unravel the union. (Daily Telegraph) 

“Despite many EU leaders warning the UK against asking for special treatment or cherry-picking, the only deal they seem prepared to offer seems to make it very clear that this is an exceptional deal for the UK and reveals an unwillingness to engage in broader EU-wide reform,” he said.