•  Så förs svensk EU-politik – Med ett tvärsäkert kanske.  YN Skriverier, 2019.

•  EU – landguiden. Utrikespolitiska Institutet. 2015, 2017 och 2019.

•  The Nordic Way. (Red, antologi) Föreningen Norden/Global Utmaning, 2015.

ALLT eller det allra mesta DU trodde att VISSTE OM EU är antagligen HELT FEL. Paradigmmäklarna, 2014.

•  EU – landguiden. Utrikespolitiska Institutet. 2013.

Nordiska vägar ut ur krisen. (Red. antologi) Global Utmaning, dec 2012.

EU och kampen för att rädda euron. Världspolitikens Dagsfrågor nr 1/2012, Utrikespolitiska Institutet.

Europa 2011 – Forenet i Mangfoldighed. Europaparlamentet Köpenhamn, 2011.

EU tar makten över budgeten. Internationella Studier, Utrikespolitiska Institutet, apr 2011.

De största svenska ledarskapsbedrifterna. Huset Mandag Morgen och Öresundskommittén. Nov 2010.

Friheten i bindande beslut. Internationella Studier, Utrikespolitiska Institutet, apr 2009.

• EU bit för bit. Centrum för lättläst, jan 2009. Medförfattare Bengt Fredrikson och Agnes Sauter.

EU i fickformat. Utrikespolitiska Institutet, mrs 2009.


EU som
klimataktör I och II
.
Global Utmaning,
nov 2008.
Nedladdningsbar

Europa 2008. Europaparlamentet, Stockholm, 2008.

Europa 2007 – EU 50 år. Europaparlamentet Stockholm, 2007.

Europa 25. Europaparlamentet Köpenhamn, 2006.

•  Statens årsredovisning 2006. Finansdepartementet, 2005. Medförfattare Norma Eriksson.

Lissabonprocessen 2005 – Tillväxtstrategin i halvtid. Finansdepartementet, 2005.

Tio år i EU – vad vet vi och vad vill vi. Redaktör för antologi med fredrik Bystedt, SNS förlag, 2005.

EU i fickformat. Utrikespolitiska Institutet, 2005.

Europa 2005 – EU och konstitutionen. Europaparlamentet Stockholm, 2005.

Eurooppa 2005, suomenkileisen. Europaparlamentet Helsingfors, 2005.

Friskare sjukvård i Storbritannien. Timbro, 2005.

”If You Don`t Want…”. Antologin “One Union, Many Voices”, Eldr, Strasbourg, 2005.

EU:s demokratiska underskott. Antologin ”Åtta kvinnor om det nya Europa”, Saco, 2004.

Lissabonstrategin 2004 – VM i hållbar tillväxt. Finansdepartementet, 2004.

Europa 2004 – Europaparlamentet och valet. Europaparlamentet Stockholm, 2004.

Europa 2004. Europaparlamentet Köpenhamn, 2004.

Strategi och handlingsplan för Östersjöregionen. Euroregion Baltic 2004.

EU-årsboken i korthet. Utrikesdepartementet, 2003.

Europa 2003 – EU och utvidgningen. Europaparlamentet Stockholm, 2003.

Livsstils- och attitydförändringar hos svenskar. Ansvarskommittén, SoU 2003.

Europa 2002 – EU inför utvidgningen. Europaparlamentet Stockholm, 2002.

Europa 2002. Europaparlamentet Köpenhamn, 2002.

EU i fickformat. Utrikespolitiska Institutet, 2002.

EU inför nästa sekel. Europaparlamentet Stockholm, 2001.

Sverige och Europa – välfärd i kommunalt ansvar. Svenska kommunförbundet, 1995.

EG:s konkurrensregler 1-3. Statens pris och konkurrensverk, 1992.

Nya EG-bibeln. Dagens Industris förlag, 1992.

EG-bibeln. Dagens Industris förlag, 1990.