Omeuropa.se avslöjar: M-SD-KD-budget hotar EU-miljardstöd till Sverige

Sverige är berättigat till 34 miljarder kronor från EU:s återhämtningsfond och pengarna är redan inräknade i budgeten. Men pengarna betalas ut först när en svensk återhämtningsplan som leder till ”grön omställning”, ”hållbar tillväxt” och ”social sammanhållning” godkänts av EU-kommissionen och övriga medlemsländers regeringar.

En plan har preliminärt godkänts av kommissionen, men den har havererat efter att M, SD och KD lyckats stoppa flera klimatförslag som ingår i återhämtningsplanen. 10 miljarder i EU-bidrag är nu hotade.

+ M-SD-KD-budgeten stoppar det nya statliga stödet till energieffektiviseringar i flerfamiljshus. Enligt regeringens återhämtningsplan skulle drygt 4 miljarder kr från EU:s återhämtningsfond finansera denna satsning.

+ M-SD-KD-budgeten stoppar investeringsstödet till bygget av hyresbostäder. Enligt regeringens återhämtningsplan skulle stödet utökas med hjälp av nära 3 miljarder kr från EU:s återhämtningsfond.

+ M-SD-KD-budgeten stoppar anslag till köp av skyddsvärd skog. Enligt regeringens återhämtningsplan skulle 2,5 miljarder kr finansiera denna satsning.

De tre högerpartierna har på så sätt finansierat en del av sina satsningar på bland annat sänkt bensinskatt med EU-miljarder som regeringen utlovat till helt andra projekt.

Enligt uppgifter till Omeuropa.se har regeringskansliet insett problemet, men vet ännu inte hur man ska hantera det.

Regeringen har redan tvingats göra om förslaget till svensk återhämtningsplan en gång och Sverige tillhör därmed de allra sista medlemsländerna som ännu inte fått sin plan godkänd.

I den första planen som lämnades in i maj lovade regeringen införa marknadshyror i enlighet med ”januariavtalet” med Centern och Liberalerna. Men regeringens löfte höll bara några veckor. Efter Vänsterpartiets hot om att fälla Stefan Löfven backade både regeringen och Centerpartiet.

Finansdepartementet fick ringa till Bryssel och uppmana kommissionen att lägga den svenska planen i byrålådan.

I slutet av september beslutade regeringen om en ”ändring” av planen. I den står det bland annat: ”Fri hyressättning i nyproduktion: Reformen utgår”

Efter förhandlingar gav EU-kommissionen i början av november ett preliminärt klartecken till regeringens plan. Uppgörelsen skulle offentliggöras i samband med ett besök i Sverige av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när en ny statsminister väl tillträtt.

Men efter de avgörande förändringarna i regeringens budgetförslag av M, SD och KD som vann i riksdagens omröstning med hjälp av att Centern och Liberalerna lade ner sina röster krävs nu av allt att döma stora förändringar av regeringens återhämtningsplan för att få den godkänd av EU.

Regeringen hade redan räknat in miljarderna från återhämtningsfonden i budgetförslaget för 2022. De EU-miljarder som är avsedda för inköp av fjällnära skog och energieffektivisering är visserligen budgeterade för både 2022 och -23. Men S-regeringen kan knappast övertyga kommissionen om att de säkert kommer att gå till utlovade projekt 2023.

Boverket verkar ännu inte ha upptäckt följderna av riksdagens budgetomröstning i onsdagen utan annonserade på lördagen i bland annat DN om det nya bidraget som ger ”unika möjligheter”.

Regeringens och oppositionens bollande med EU-miljarder som inte är säkrade ökar osäkerheten om den ekonomiska politiken och hur Sverige styrs. Ska den tillträdande S-regeringen förhandla med M, SD och KD om hur det tredje försöket till återhämtningsplan ska se ut innan den gör ett nytt försök att få den godkänd i Bryssel?

Innan det är klart finns det ett mångmiljardhål i den svenska statsbudgeten för 2022.

Sverige tillhör tillsammans med bland andra Polen och Ungern några få medlemsländer som ännu inte fått sina återhämtningsplaner godkända och därmed inte heller fått några utbetalningar från EU:s återhämtningsfond.

Ursula von der Leyen har besökt samtliga länder när kommissionen gett dem grönt ljus. Det lär dröja innan von der Leyen kommer till Stockholm.

9 tankar på “Omeuropa.se avslöjar: M-SD-KD-budget hotar EU-miljardstöd till Sverige”

  1. Tack Henrik! Det är ju inget av underlagen i M KD SD-budgeten som är berett. Helt orimligt att ramarna kan antas utan underlag!
    Först på tisdag kommer vi inhämta underlag från departement och myndigheter i Miljö- och jordbruksutskottet för att få underlag om det blåbruna budgetunderlaget. Det märkliga är att M också vill att vi ska hämta in synpunkter från Skogsindustrierna och Jordägarna – de kanske är beredda att spotta upp 10 miljarder?

  2. Utmärkt sammanställning. Mycket som är märkligt i detta. Först och främst vissa av höger-grupperingens förslag och prioriteringar. Man tar sig för pannan! Men också att ingen i regeringskonstellationen informerade om detta innan omröstningen. Det kunde möjligen ha fått centern att ändra sig. Och därtill gjort det tydligt för svenska folket vad som stod på spel!

    1. Tack! Instämmer. Mycket märkligt agerande på flera håll. Befarar att inget parti tar EU på allvar. Tror kan göra vad de vill med EU-pengar.

  3. Ja, bra jobb! Men det står faktiskt i Finansutskottets betänkande att EU-planen behöver göras om. Dock lika märkligt att ingen sen verkade försöka lyfta det i debatten. EU ställer också krav på viss andel gröna satsningar, vilket inte ser helt lätt ut att snickra ihop med den budget riksdagen beslutade.

Kommentarer är stängda.