Orban ändå förlorare i hästhandeln med EU

Viktor Orban lyckades visserligen få ut 1,3 miljarder euro av de inlåsta EU-miljarderna. Men han är ändå förlorare i den långdragna hästhandeln när EU nu för första gången inför skärpta demokrativillkor och tar strid mot hans ”illiberala stat”.

Det är fortfarande 12,1 miljarder euro inlåsta hos EU som inte betalas ut förrän Orbanregimen genomfört den långa lista med ”27 milestones” av reformer av rättssystemet och korruptionsgranskningen som kommissionen krävt.

Ungerns Viktor Orban och Polens Jaroslaw Kaczynski talade segervisst för några år sedan om att de var på väg till Bryssel för att stjäla hästar, som verkligt goda vänner plägar göra.

“There is a saying in Hungary that if you trust somebody, we say ‘you can steal horses together’,” said Mr Orban, whose Fidesz party has ruled Hungary since 2010. “There are a few stables, and one particularly large one called the EU, where we can steal horses with Hungarians,” a smiling Mr Kaczynski replied.

De var övertygade om att högerpopulismens frammarsch i Europa skulle göra att EU:s befogenheter skulle kunna urholkas och renationaliseras.

Men deras planer har havererat. Coronakrisen och Rysslands krig i Ukraina har i stället gett EU ökad makt och lett till skilsmässa mellan de forna hästtjuvarna. EU har infört nya möjligheter att straffa medlemsländer ekonomiskt som inte lever upp till kraven på ett oberoende rättssystem, den så kallade villkorsmekanismen.

Viktor Orban har tagit till alla metoder att sabotera EU:s arbete, med veto mot stödet till Ukraina och den internationella uppgörelsen om företagsbeskattning, för att försöka tvinga övriga EU-regeringar att inte ställa sig bakom kommissionens kravlista på rättsreformer i Ungern.

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz vacklade och fick uppbackning av Frankrikes president Emmanuel Macron. De var så angelägna om ett snabbt beslut om Ukraina att de var beredda att ge efter för Orbans vetohot.

Men när parlamentarikerna i tyska förbundsdagen och franska nationaförsamlingen protesterade tycks även Scholz och Macron ha insett att det var fel läge att fega ut.

Viktor Orban valde att inte driva striden ända till EU-toppmötet utan gick med på en uppgörelse under ett möte EU-ländernas ambassadörer natten till tisdagen.

+ De 7,5 miljarder euro i utbetalningar till Ungern från EU:s budget som blockerats sänks till 6,3 miljarder. När dessa miljarder betalas ut avgörs av när Ungern uppfyllt den kravlista på reformer som kommissionen lagt fram.

+ Ungerns plan för bidrag från EU:s återhämtningsfond godkänns, som kommissionen föreslagit för att inte en stor del av pengar ska frysa inne vid årsskiftet. Men de 5,8 miljarderna kommer inte att börja betalas ut förrän Ungern genomfört reformerna av rättssystemet och korruptionsgranskningen.

+ I gengäld ställer sig ungerska regeringen bakom EU:s enhälliga beslut om att ta upp ett lån på 18 miljarder euro för att stödja Ukrainas ekonomi det kommande året. Och EU-beslutet att införa en 15-procentig minimibeskattning på storföretag.

EU-ambassadörernas uppgörelse ska godkännas av EU-regeringarna innan hästhandeln med Viktor Orban är helt klar.

Enligt nyhetssajten Politico stod Sverige tillsammans med Nederländerna och flera andra länder för en hårdare linje att blockera 7,5 miljarder euro för Ungern som kommissionen föreslagit. De flesta länderna gick till slut ändå med på att det sänktes till 6,3 miljarder, men Nederländerna lade ner sin röst.

Slutresultatet av Viktor Orbans och Jaroslaw Kaczynskis drömmar om att ”stjäla hästar i Bryssel” blir efter två års dragkamp i stället att EU nu infört rätten att stoppa utbetalningarna av mångmiljardstöd till medlemsländer som inte uppfyller unionens grundläggande krav på ett oberoende rättssystem.

Det blir nu upp till EU:s kommande ordförandeland Sverige att se till att beslutet förverkligas, att Orban inte får några av de blockerade miljarderna förrän han genomfört de ”27 milestones” med rättsreformer som kommissionen ställt upp och som EU-regeringarna ställt sig bakom.

Viktor Orban kommer säkerligen att försöka ta till nya hot om veton och andra metoder för att slippa genomföra verkliga demokratiska reformer i Ungern som kan hota hans bygge av den ”illiberala staten”.