Orban får ungerska massmedia i present

Flera hundra ungerska nyhetsmedia har donerats gratis till en Orban-lojal stiftelse.
Ungerns premiärminister har hittat nya metoder att kontrollera massmedia.

Polen har i veckan överraskande backat från några av sina försök att underminera ett oberoende rättsväsende, efter en dom i EU-domstolen.
Men i Ungern går det bakåt med rättstat och pressfrihet.

I veckan har Ungerns samtliga regionala tidningar, en lång rad radiostationer, TV-stationer och hundratals nyhetssajter till ett värde av 880 miljoner kronor, skänkts bort gratis av dess ägare till ett högerpolitiskt konglomerat, CEMPF.
Det är en mediagrupp som styrs av en mycket liten grupp av premiärminister Victor Orbans vänner, varav en är hans personliga advokat.

En av styrelseledamöterna skriver i ett mail till New York Times att syftet med operationen bland annat är att ”inte tillåta oppositionsmedia dominera det politiska landskapet som de gjorde före Orbans maktövertagande 2010”.

Victor Orban som vann regeringsmakten 2010 inledde direkt sina angrepp på media.
Från januari 2011 infördes en censurmyndighet med rätt att förhandsgranska och på ganska vaga grunder dra tillbaka licensen för alla former av media.

Statliga media styrs numera direkt från ett statligt departement som enligt vittnesmål från anställda, skickar ut ordagranna texter som ska publiceras.
Dessa handlar inte överraskande om att hylla sittande regeringsparti och premiärminister Orban.
Dessutom utgår krav på att tala illa om migration, angripa George Soros och att svartmåla oppositionspolitiker.

Sedan 2015-2016 har därefter vänner till Victor Orban, som kunnat bli stormrika under hans beskydd, börjat köpa upp ungerska massmedia.
(Bland annat har EUs revisorer noterat att majoriteten av alla offentliga kontrakt i Ungern beviljas efter att enbart ett bolag har sökt kontraktet.)
Ungerska staten har sedan ekonomiskt gynnat dessa media genom att placera många och stora annonser, bevilja billiga lån och låga avgifter.

2016 köptes och stängdes en av få kvarvarande dagstidningar som inte var regeringslojal, Nepszabasag.
I år stängdes den sista, den konservativa tidningen Magyar Nemzet. Den ägdes av oligarken Lajos Simicska som gjort sig rik genom vänskap med Orban men därefter hamnat i konflikt med premiärministern och tillåtit sin tidning att innehålla  viss kritik mot sittande regering.

Därmed finns alltså snart inga ungerska media kvar som kan berätta t ex om de folkliga protester som kommer när Fidesz nu vill försämra anställningsvillkoren för arbetare.
Ett nytt förslag från regeringspartiet är att arbetare ska kunna beordras att göra 400 timmar övertid per år – men samtidigt kunna få vänta upp till tre år på att få betalt för övertiden.
De hårda villkoren handlar om att det råder brist på utbildad arbetskraft i Ungern.

Inte heller har media tillåtits berätta om hur stora offentliga kontrakt går till Orban och hans vänner, hur järnväg dragits fram till Orbans lilla hemstad (1 800 invånare) som också förärats en fotbollsarena.

Den senaste kuppen mot fria media består nu alltså i att ägarna (vänner till Orban) till hundratals media i Ungern har beslutat att skänka bort dessa media till en stiftelse bestående av en liten grupp personer, närstående Victor Orban.

För EU är det djupt oroande att länder som blivit medlemmar, kan överge de principer som utgör inträdeskrav för EU-medlemskap, bl a respekt för rättsstaten, fria media och demokrati.
EU-kommissionen har sedan 2017 ett pågående men långt utdraget ärende mot Polen för det slags brister.

Först i september i år begärde EU-parlamentet att EU-kommissionen också utreder om Ungern för att ”grovt och upprepat” ha kränkt EUs grundläggande värderingar.
Det blev möjligt enbart för att flera inom Europas konservativa EPP-grupp för första gången tog sin beskyddande hand från Victor Orban.
Däremot vill framförallt de tyska ledamöterna i CDU fortfartande inte stänga av Orbans Fidesz från den maktfulla EPP-gruppen.