Orban har fått blodad tand – fortsätter så länge Merkel tillåter

Viktor Orban har styrt Ungern i auktoritär illiberal riktning i tio år. Övriga EU-länder har röstat ner honom, men han har struntat i besluten. EU-domstolen har dömt honom, men han struntar i utslagen. Orban har fått blodad tand och avvisar nu kategoriskt Ylva Johanssons migrationsförslag, trots att hon anpassat det för flyktingmotståndarna.

Orban lär fortsätta driva gäck med EU så länge Angela Merkel sätter enigheten först.

EU-kommissionen hann knappt presentera sitt migrationsförslag förrän Viktor Orban och hans närmast förtrogna premiärministrar satte sig i planen till Bryssel för att förkasta det.

– Det är lite annan ton i kommissionens förslag, men huvudproblemet kvarstår. EU-kommissionen vill hantera migrationen, vi vill stoppa den, deklarerade Orban efter mötet med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

The Hungarian position remains the same as we believe that migrants must be stopped. EU’s external borders should remain perfectly sealed along all sections. We will reject any political blackmail to accept the plan.

Den förra EU-kommissionen försökte, uppbackad av Tyskland, köra över Ungern och andra östländer och röstade igenom tvingande flyktingkvoter för att kunna hantera migrationsvågen 2015. Ungern, Slovakien och Polen vägrade följa beslutet och lamslog därmed EU:s migrationspolitik, när inget land längre följde reglerna.

Juncker-kommissionen drog Viktor Orban et cons inför domstol, och när utslaget kom i början av det här året förlorade östländerna på varje punkt. Men Orban avfärdade domen eftersom övriga EU-ledare redan i praktiken visat att de accepterar Ungerns vetorätt.

– Vi har lärt oss läxan från 2016. Vi måste ta hänsyn till alla länders utmaningar, sade EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas när han presenterade migrationsförslaget tillsammans med Ylva Johansson.

Och Ylva Johansson vinklade helt på de repressiva åtgärderna:

– Vi ska fokusera på att skicka tillbaka irreguljära migranter.

– De flesta ska skickas tillbaka till sina ursprungsländer. Om det sker snabbt blir det en viktig signal till migranter att inte söka sig till Europa, sade Ylva Johansson.

Hon försäkrade också att det aldrig kommer att bli några ”tvingande kvotering” oavsett hur många migranter som kommer.

Men det räcker inte för Viktor Orban. Han är inte beredd att ta någon ansvar för flyktingar.

Inte ens det märkliga förslaget från kommissionen om att medlemsländer som inte till delta i en frivillig omfördelning av asylsökande ska bli ”sponsorer” för att se till att de som fått nej skickas tillbaka till sina hemländer. För i det förslaget ingår att Ungern måste ta emot flyktingarna om man inte lyckas skicka hem dem inom åtta månader.

Ylva Johansson står också fortsatt fast vid att EU ska följa FN:s Genevekonvention om att ta emot flyktingar och pröva om de har rätt till asyl. Medan Viktor Orban vill att flyktingar ska stoppas redan vid gränsen och skickas tillbaka.

Orban relanserar ett förslag om ”hot spots” i Afrika och Mellanöstern där migranter ska samlas ihop. Problemet är bara att inget land är berett att agera flyktingläger åt EU.

Viktor Orban, Polens Mateusz Morawiecki och Tjeckiens Andrej Babis demonstrerade med sitt snabbesök i Bryssel den makt de skaffat sig över EU-politiken. När förhandlingarna om migrationspolitiken nu förs parallellt med EU:s återhämtningsfond och försöken att införa möjligheter att dra in bidrag från länder som bryter mot EU:s rättsregler har de trumf på hand.

Orban har spelat skickligt med EU under de tio år som han skapat sitt auktoritära herravälde i Ungern. Det har varit möjligt tack vare att han lierat sig med den stora borgerliga partigrupperingen i EU.

Men det främsta skälet till att Viktor Orban kan fortsätta sitt spel är att EU:s främsta ledare, Angela Merkel, tillåter det.

Frankrikes Emmanuel Macron har upprepade gånger förespråkat att medlemsländer ska gå fram på egen hand för att fördjupa samarbetet och inte låta sig hindras av om några säger nej. Till och med Hollands Mark Rutte har nyligen talat om att ombilda EU utan Ungern och Polen. Även om det troligen främst var ett inrikespolitiskt utspel inför parlamentsvalet visar det ändå hur stor frustrationen är över Viktor Orbans spel.

Angela Merkels linje är dock fortsatt att hålla samman EU till varje pris. Den linjen har stärkts efter det brittiska Brexitbeslutet. När Tyskland är ordförande för EU den här hösten är huvudrubriken: Att hålla samman.

Angela Merkel säger visserligen att hon är ”bekymrad” över utvecklingen i Ungern och att kravet på att medlemsländer ska följa EU:s rättsregler är viktigt. Men det krävs troligen att någon tvingar Merkel att stoppa Viktor Orban för att det ska ske.

Frågan är om en majoritet i EU-parlamentet eller i EU-regeringarnas ministerråd är beredda att agera.