Orban om sitt viftande med veto-kortet: ”USA på väg ta över EU via Ukraina”

Viktor Orban har gjort det igen – backat från sitt vetohot i sista stund för att Ungern inte ska bli behandlat som en pariastat av övriga EU-länder. Ukraina garanteras 50 miljarder euro i stöd från EU.

Orbans agerande gör honom alltmer isolerad. Men bakom lyckta dörrar i Ungern har han förklarat att det finns en strategi som förklarar hans motstånd mot Ukraina: ”Att stoppa USA från att ta över Europa via Ukraina”.

Det är den oberoende ungerska nyhetssajten Direkt36 som fått fram vilka konspirationsteorier som ligger bakom Viktor Orbans märkliga agerande i EU. Den ”strategi” som han presenterar vid icke-offentliga möten i det ungerska parlamentet.

”Orbán said that Ukraine’s accession would create such a “center of power” within the EU which would be dominated by the United States, militarily, politically as well as economically.”

Enligt Viktor Orban kommer Ukrainas inträde i EU att skapa en ny dominerande maktallians med Polen, de baltiska staterna och Ukraina. En allians som skulle bli mäktigare än Tyskland och Frankrike.

Orban hävdar att han har försökt varna Frankrikes Emmanuel Macron, men inte fått någon förståelse för att Ukrainas EU-medlemskap innebär ett hot.

Enligt nyhetssajten Direkt36 har Viktor Orban framfört dessa tankar inför en särskild grupp i det ungerska parlamentet, kallad “EU Grand Council”, som möts inför EU-toppmötena.

Ungern är ett av de länder som får störst ekonomiskt stöd av EU, i förhållande till folkmängd. Och det folkliga stödet för EU-medlemskapet är stort. Men Viktor Orban har ändå lyckats befästa sig ställning bland de starkt nationalistiska väljarna med varningar om landet är hotat av utländska krafter.

Orban har talat om att genomföra en ”kulturrevolution i EU”, men han har inte lyckats skaffa särskilt många bundsförvanter för att genomföra några förändringar. I stället för en tydlig strategi för att urholka EU:s maktbefogenhter är det Orbans ständiga viftande med vetokortet, som han sedan tagit ner i sista stund, som blivit hans signum.

Men den ”strategi” Orban lagt för politikerna på hemmaplan för att försöka förklara sitt agerande passar också väl in Vladimir Putins tänkande.

+ Viktor Orban förutspår att stora delar av Ukraina kommer att ingå i Ryssland framöver. Men att resten av Ukraina som EU-medlem ändå kommer att bli en dominerande maktallians tillsammans med Polen och de baltiska staterna. Och att USA kommer att pumpa in pengar och ta över Ukraina ekonomiskt och politiskt, och därmed bli en ny maktfaktor i hela EU.

+ Orban vill i stället att EU ska inrikta sig på fördjupat samarbete med Kina och Indien, och inleda ett säkerhetspolitiskt samarbete med Ryssland efter kriget.

”Some kind of relationship with the Russians will have to be established within the new security framework.”

När Viktor Orban på torsdagens EU-toppmöte än gång backade från sitt veto och banade väg för EU-beslutet om det fyraåriga stödpaketet till Ukraina gav han även upp kravet på ett ny prövning varje år med ny vetomöjlighet. Beslut om ändringar av Ukrainastödet ska fattas med majoritetsbeslut, enligt EU-toppmötets slutsatser:

”A Council Implementing Decision shall be adopted by qualified majority for the adoption and amendments of the Ukraine Plan”.

I stället blir det en ”debatt” varje år, utan beslut om Ukrainastödet. Och om samtliga EU-ledare är eniga kan det bli en prövning av stödet om två år.

Viktor Orban gav upp sitt veto från toppmötet i december redan vid ett förmöte med Tysklands Olaf Scholz, Frankrikes Emmanuel Macron, Italiens Giorgia Meloni och EU-ledarna Ursula von der Leyen och Charles Michel. Dessa ledare ställde hårdare krav mot Orban än den kompromiss Ulf Kristersson var beredd att gå med på inför toppmötet.

Men inför hemmapubliken i de regeringsstyrda medierna deklarerade Viktor Orban och hans hejdukar efteråt att man än en gång segrat på EU-toppmötet.

Balázs Orbán hävdade att EU-ledarna krävt att kommissionen ska vara mer rättvisa när den beslutar om att stoppa utbetalningar till medlemsländer, och att det kommer att leda till att Ungern får de utbetalningar från EU-budgeten som blockerats. Som i dag uppgår till 20 miljarder euro.

“Hungary’s rightful EU funds will remain with its people, with the European Council guaranteeing fair negotiation procedures for accessing them with the Commission”, sade Balázs Orbán.

Men det är svårt att hitta något sådant krav i EU-toppmötets slutsatser. Som sista punkt i den tolvsidiga deklarationen sägs endast pliktskyldigt att det beslut som togs 2020 av EU-ledarna om rätten att stoppa utbetalningar om något medlemsland inte följer EU:s demokratiregler ska följas:

”The European Council recalls its December 2020 conclusions on the application of the conditionality mechanism.”

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen avvisade kort frågan om dessa rader ändrar något i hanteringen av de blockerade pengarna till Ungern:

”Svaret på frågan är Nej. Vi följer lagen”, sade von der Leyen.