Östeuropa försvarar låglöne-exporten

Svenska sossar och fackförbund har väntat länge på det – EU-kommissionens förslag att se över reglerna för gästarbetares löner.
Nu meddelar EUs östeuropeiska länder att de samlat en parlamentarisk allians för att stoppa det.
Det försöket lär inte fungera..

”Samma lön för samma jobb på samma plats”, lyder det svenska s-kravet för gästarbetare, de så kallade ”utstationerade” arbetare som företag kan ta in i Sverige för en begränsad period.
Länderna som exporterar låginkomstarbetare håller förstås inte med.
De konkurrerar med priset på arbetskraft – det måste man väl få göra på en gemensam marknad?

EU-kommissionens kompromissförslag gick bara Sverige (och Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike samt Storbritannien) till mötes en liten bit.
Man föreslår att gästarbetare ska få värdlandets minimilön och andra lönevillkor (semester, sjukförsäkring, osv). Efter två år i värdlandet ska gästarbetaren räknas som inflyttad.
Inte så lyckat för Sverige som saknar minimilön.

Men östeuropéerna vill inte se några inskränkningar alls på sin lönekonkurrens.
Därför har de samlat en allians av 11 länder som alla övertygat sina nationella parlament att dra i bromsen för EUs lagstiftningsprocess.

Lissabonfördraget tillåter nationella parlament att göra detta, för att invända mot att ett lagförslag lägger sig i vad som bättre kan regleras på nationell nivå.
Utlöses nödbromsen ska EU-kommissionen göra en översyn av sitt förslag, för att eventuellt skriva om det.

”Det gula kortet från de nationella parlamenten ger en stark signal till EU-kommissionen att analysera förslaget på nytt”, skriver Polens arbetsmarknadsminister Elzbieta Rafalska till sajten Politico.

Östeuropéerna tar ut glädjen i förskott.
Visst kan EU-kommissionen tvingas granska förslaget på nytt.
Men chansen för att Bryssel skulle dra slutsatsen som de elva önskar – att villkor för arbetare som arbetar i andra EU-länder regleras bäst nationellt – den är nog ganska liten.