Oväntat offer för Östersjölaxen

EU-kommissionen uttryckte i mars hård kritik mot Sverige för att vi slarvat med dioxinfisken.

Sverige har begärt att få fortsätta fiska och sälja Östersjöfisk trots att den innehåller mer dioxin än är tillåtet för människobruk.
Vi tycks dock ha schabblat rejält med villkoren för detta undantag:
Dels att göra svenska konsumenter uppmärksamma på att de tar en (frivillig) risk när de äter den, dels att stoppa export till övriga EU av giftfisken.

EU-kommissionens hårdare tag mot dioxinfisk får nu ett oväntat offer.
Bornholms fiskare har dragit upp Östersjölax också och sålt till oss svenskar.
Sluta med det, säger Bryssel.

Bornholmsfiskarna kan inte sälja fisken till Danmark, den är ju alldeles för giftig.
Så nu fruktar de att behöva byta jobb.