Parlamentet stämmer VDL för Merkels fula kompromiss

Europaparlamentet drar EU-kommissionen inför EU-domstolen.
Det är Angela Merkels fel.

Bild
En av de hårdast arbetande EU-parlamentarikerna för rättsstaten, den gröna tysken Daniel Freund

I mars varnade parlamentarikerna (529 röster mot 148) och igår slog de till (506 röster mot 150).
Nu dras Ursula von der Leyen och hennes institution inför EU-domstolen för passivitet (failure to act) och måste förklara sig:
Varför agerar ni inte mot väl kända överträdelser i Ungern trots att ni sedan årsskiftet har ett nytt verktyg – avsett just för detta?

EU-toppmötet enades som bekant för snart ett år sedan att EU-bidrag och pengar ur återhämtningsfonden kan frysas för det medlemsland som begår uppenbara överträdelser mot rättsstatsprincipen.
Ungenr och Polen är de två länder som plockar mest pengar ur dessa bägge kassor.
Bägge begår upprepade och tydliga överträdelser mot rättstaten sedan åratal.

Toppmötets enighet omsattes i ett förslag till förordning (kräver endast kvalificerad majoritet) som antagits och nu är i kraft.
Men EU-kommissionen gör fortfarande ingenting.

Först vill vi formulera riktlinjer, säger kommissionen.
Och vi tänker vänta med riktlinjer ett tag för Ungern och Polen har stämt oss alla till EU-domstolen över att vi alls har beslutat om en villkorsmekanism.
Så vi avvaktar och ser vad EU-domstolen säger först.

Det här är ett spel för att vinna tid. Ungern går till val i vinter eller senast i vår. Victor Orban vill inte att hans väljare ska se att hans enorma tillgång till miljarder (att dela ut till familj och vänner) har strypts.

Det kunde väl EU strunta i? Det vore skönt att se ryggen på mannen som försörjer sig och sina närstående med våra skattemedel.
Men Angela Merkel lovade honom under EU-toppmötet i december 2020 att de nya reglerna skulle dröja till efter hans val.

Hon fick alltsammans inskrivet i EU-toppmötets slutsatser.
Först kommer i dokumentet en bisarr påminnelse att rättsstaten måste fullt ut ”respektera nationella identiteter.”
Som om kravet på att följa fattade beslut inte skulle gälla i vissa kulturer?

Sedan det lika udda kravet att EU får tillämpa rättsstatsprincipen bara:
”…rättvist, opartiskt och faktabaserat, enligt reglerna, icke-diskriminerande och lika för alla medlemsstater.”

Detta är förstås:
a) en självklarhet och en definition av rättststat till att börja med,
b) inskrivet i fördraget och framgår av EU-domstolens domar,
c) precis de argument som Ungern använder för att INTE bli utsatt för rättsstatsprincipen:

Ni är inte rättvisa!, varför angripa oss när alla andra…?!
Ni är partiska!, ni hatar Ungern!!
Det här är den stora ungerska nationens kultur som inte brysselbyråkrater ska lägga sig i!!!

Därefter följer från EU-toppmötet det ovanliga kravet att EU-kommissionen först måste utveckla riktlinjer för hur de nya reglerna ska tillämpas innan de får tillämpas.
Därefter det ännu märkligare kravet att detta ska ske i nära konsultation med alla medlemsstater.

Detta är normalt en noga genomarbetad process där kommissionen går igenom praxis och prejudikat med sina jurister och handläggare för att hamna rätt. Medlemsländerna har normalt ingen särskild sakkunskap om hur EU-regler ska tillämpas. Men kommissionen skulle fråga medlemsländerna om råd innan man utfärdar sin egen tolkning av hur villkoret om rättsstat ska användas?

Nej, avsikten är att ge Ungern ytterligare en chans att försena möjligheten att bli straffad till efter det ungerska valet.
Konsultera kan man hålla på med länge. Ungern särskilt har gjort en konst av att sticka käppar i hjulet och filibustra på alla upptänkliga sätt i EU.
Man kan rentav råka hålla på och konsultera till EFTER att Ungern har fått sina nya pengar och börjat spendera dem.

För att verkligen säkra att inget sker i nutid, avrundar toppmötet med att uttryckligen slå fast att:
”Innan sådan riktlinjer är avslutade, ska inga åtgärder under denna mekanism föreslås.”

Man kan undra varför Angela Merkel än en gång håller sin partifrände Victor Orban bakom ryggen trots allt han gjort under åren som gått.
En förklaring kunde vara att hon ville avsluta sin mångåriga politiska gärning i EU med ett gott resultat; en budget och återhämtningsfond. Inte ens lag och rätt skulle få stå i hennes väg.
En mindre smickrande förklaring skulle väl vara de stora affärsintressen som tysk industri har i Ungern.

Hennes skäl spelar egentligen mindre roll här.
Men att tydliga marschorder på det här sättet kommer från toppmötet (som Angela Merkel alltså ledde i sin roll som ordförande) borde stärka chansen att EU-kommissionen INTE döms för passivitet. Den har ju fått uttryckliga besked av stats- och regeringschefer att sitta med händerna i knäet till… ja, till Ungern hunnit haft sitt val ungefär.

Det intressanta blir då… kan EUs toppmöte dömas för att ha överskridit sina befogenheter?

Som en färsk Sieps-rapport av statsvetaren Anna Södersten diskuterar, är EU-toppmötets roll i fördraget att vara vägledande.
Man får inte lagstifta.
Det står uttryckligen i fördraget, toppmötet får INTE lagstifta.

Såväl i juli 2020 som i december 2020 har dock toppmötet varit ohyggligt exakt i hur rättstatsprincipen ska lagstiftas kring.
I december särskilt, ägnar sig toppmötet åt att besluta vad som i praktiken blir ändringar av en existerande förordning.

Det vore spännande om EU-domstolen när den snart får målet i sin hand, skulle ställa frågetecken kring den delen istället.
För som läget är nu – enligt Anna Södersten igen – kan det bli svårt att få EU-kommissionen fälld för passivitet.