Pinsamt! USA ska lära EU avslöja Kinas ståldumpning – men bra avtal för Sverige

USA drar tillbaka sina strafftullar på stål och aluminium från EU. Och EU släpper strafftullarna på bland annat Harley Davidson från USA. Den uppgörelsen presenterade president Joe Biden och EU-kommissionens Ursula von der Leyen i samband med G20-toppmötet.

Men EU har tvingats till flera eftergifter för att få bort ståltullarna. Stål från EU klassas fortsatt av USA som en säkerhetsrisk. Och USA ska enligt avtalet lära EU-kommissionens handelsexperter hur man avslöjar kinesiskt handelsfusk.

EU-kommissionen har stora befogenheter på handelsområdet och tjänstemännnen sköter världsomspännande förhandlingar för samtliga medlemsländer. Det måste därför vara pinsamt för EU-kommissionen att ha gått med på skriva in i avtalet att USA ska ”dela med sig information till EU-tjänstemän hur man avslöjar bedrägeri och undvikande av tullar”:

”The United States will share public information and best practices with EU officials and/or Member State officials, as appropriate, on topics including how detection of fraud/evasion and circumvention of duties is approached and possible self-initiation.”

EU har med avtalet i praktiken bildat en allians med USA för att bekämpa Kina på handelsområdet.

”US and EU are seeking ways to curb imports of dirty steel from China”, sade Joe Biden på presskonferensen med Ursula von der Leyen.

EU-kommissionen har med stöd av medlemsländerna infört strafftullar mot kinesiskt stål och aluminium många gånger, senast för några veckor sedan. Men från amerikansk sida anser man att EU inte agerar tillräckligt kraftfullt. Och när EU-sidan nu varit så angelägen om att få bort strafftullarna på EU-stål har Biden-administrationen utnyttjat det för att få med EU i sin allians mot Kina.

Enligt avtalet ska USA och EU nu samordna sin bevakning av stål- och aluminiumhandeln, och agera tillsammans för att minska överproduktionen i världen.

Det var Donald Trump som införde strafftullarna mot EU med motiveringen att exporten var ett hot mot USA:s säkerhet, enligt ”Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962”.

EU hade krävt att Trumps strafftullar skulle tas bort helt och hållet, men Joe Biden behåller av inrikespolitiska skäl hänvisningen till USA:s säkerhet och ger i stället EU en exportkvot på 4,4 miljoner ton stål som överstiger de volymer EU-länderna något år sålt till USA.

EU-kommissionen säger att den hoppas få bort exporttaket och ”säkerhetshotet” framöver

”For us this deal does not constitute the end destination. The destination, indeed, should be complete removal of the 232 tariffs, sade EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis.

I avtalet åtar sig EU också att se till att det enbart är stål tillverkat i EU som exporteras till USA. Från amerikansk sida vill man försäkra sig om att kinesiskt stål inte kommer in via omvägen över Europa.

Från svensk sida har EU-kommissionen under många år kritiserats för att driva igenom för många strafftullar mot bland stålexport från Kina. Men när EU nu mer eller mindre motvilligt krokar arm med USA kan vi räkna med ännu tuffare agerande på handelsområdet.

Men handelsavtalet innebär också ett steg framåt för EU:s och Sveriges klimatpolitik.

EU-kommissionen vill införa ”klimattullar” på import, en så kallad gränsjusteringsmekanism för att europeiska företag som tillverkar klimatväntligt inte ska missgynnas i den internationella konkurrensen. Handelsavtalet med USA innebär ett steg i samma riktning med en uppgörelse om gemensam satsning på att få stål- och aluminiumindustrin att minska koldioxidutsläppen i sin tillverkning, och sanktioner mot länder som inte deltar..

”The EU and the United States will invite like-minded economies to participate in the arrangements and contribute to achieving the goals of restoring market-oriented
conditions and supporting the reduction of carbon intensity of steel and aluminium across modes of production.”

De länder som vill vara med måste åta sig att stödja produktion med minskade fossilutsläpp och införa handelshinder mot länder som inte uppfyller kraven på låga utsläpp.

I Sverige satsar både SSAB tillsammans med LKAB och Vattenfall, och nybildade H2 Green Steel på tillverkning av fossilfritt stål med vätgas i stället för kol och koks.

EU och USA siktar på att förhandla fram ett färdigt avtal för hur de tillsammans och med andra länder ska bekämpa ”dirty steel” från Kina på två år. I tid före nästa presidentval.

Kinas ambassad i Washington protesterade mot Joe Bidens anklagelser om ”dirty steel from China” och USA:s och EU:s planer att ”form a clique against China”.