Polen än en gång bromskloss för EUs klimatkamp

USA och Kina har oväntat kört om EU in klimatkampen, genom att ratificera Parisavtalet.
Det är framförallt Polen som bromsar EU.
Igen.

Det hyllade Parisavtalet om klimat som togs i december 2015 har inte börjat gälla än.
Först ska 55 länder som tillsammans står för 55 procent av jordens utsläpp ratificera avtalet i sina nationella parlament.

Det går långsamt.
Först kom Fidji i februari 2016 och sedan Norge, Somalia, Kongo och en rad småstater.
Tillsammans klockade de in 25 länder och 1 dryg procent av totala utsläpp.

Men så slog världens största utsläppare till på samma gång, USA och Kina.
Nu var procenten uppe i 39.

Tänk om klimatkämpen EU kunde göra sitt också?
Med 28 medlemsländer och drygt 12 procent av världens utsläpp, kunde vi i stort sett knuffa Parisavtalet över gränsen.

EU-kommissionen la fram förslaget i juni, färdigt att klubba.
Men Polen bland andra, tänker annorlunda.
Först vill man ha mer pengar till sin kolindustri från de andra EU-länderna.

Polen lyckades i förhandlingarna om EUs klimatlöfte inför Paris, både urvattna EUs totala åtagande och skaffa sig egna undantag och fördelar.
Så har landet gjort sedan det blev EU-medlem 2004.
Nu ser man en chans igen.

EUs löfte till världen att dra ner på CO2-utsläppen med 40 procent till år 2030 (jämfört med år 2005) är ännu inte fördelat mellan medlemsländerna.
Polen vill slippa undan.
För åren 2014-2020 fick Polen rätt att öka sina utsläpp med 14 procent och något sådant ser man gärna repris på.
Och så som sagt, mer pengar till polsk kolindustri.

Kan man då hoppas att höstens EU-ordförandeland Slovakien tar tag i saken?
Slovakerna tror inte på en EU-uppgörelse före årsskiftet.
Som EU-ordförande har Slovakien valt att lägga en första diskussion om utsläppsfördelningen för miljöministrarna först i oktober.

För övrigt anser Slovakien att utsläppsminskningarna som EU (jodå, Slovakien var med när beslutet togs) har lovat resten av världen är alldeles för tuffa.
Själva fick de rätt att öka sina utsläpp med 13 procent i förra perioden.
Då vore det hårt att begära några större klimatansträngningar av dem nu plötsligt.

EU får med andra ord svårt att hjälpa FN att få Parisavtalet över tröskeln.
.