Putinkramande extremhöger mot storseger

De sista opinionsmätningarna före nyvalet i Italien pekar mot att högeralliansen kan vinna en ”supermajoritet” som ger den makt att ändra landets grundlagar på egen hand. Konflikten om EU:s sanktioner mot Putinregimen fällde Mario Draghis breda koalitionsregering och den kommande högerregeringen kan splittra EU-fronten mot Putin.

Det saknas bara ett par-tre procentenheter för att högern ska få två tredjedels majoritet både i underhuset och senaten och på samma sätt som Viktor Orban i Ungern kunna ändra landets grundlagar, enligt italienska bedömare. Och den blivande premiärministern, ledare för partiet Italiens bröder med rötter i nyfascismen, har redan tidigare stakat ut vilka förändringar hon vill se:

+ Italiensk lag ska stå över gemensam EU-lagstiftning.

+ En starkare exekutiv makt med en direktvald president som får makten över regeringen och kan upplösa parlamentet.

Det är mycket som står på spel när italienarna går till val den 25 september. Publicering av opinionsmätningar är förbjudet de två sista veckorna före valet och därför har det kommit en lång rad mätningar de senaste dagarna. De pekar samtliga på en stor ledning för högerpartierna som stärks av Italiens valsystem.

Drygt en tredjedel av platserna i parlamentet väljs i enmansvalskretsar, där de flesta kommer att gå till högeralliansen eftersom mitten-vänsterpartierna inte kunnat enas om att ställa upp tillsammans.

Socialdemokratiska PD:s ledare Enrico Letta som misslyckats med att ena mitten-vänsterpartierna varnar för att Italien kan bli ett hot mot hela EU-samarbetet:

“There has never been a major European country governed by political forces so clearly against the idea of a community of Europe”.

Melonis parti Italiens bröder var ensamt om att inte gå med i den breda koalitionsregering som Mario Draghi bildade i början av förra året på begäran av president Sergio Mattarella för att undvika nyval. Men när energipriserna och inflationen steg och Melonis opinionssiffror rusade från 4 procent i förra valet till över 20 tog de andra högerledarna, Matteo Salvini och Silvio Berlusconi, första bästa chans att hoppa av koalitionsregeringen.

De fick chansen när populistpartiet Femstjärnerörelsen i hopp om ökat väljarstöd opponerade sig emot premiärminister Mario Draghis uppslutning bakom EU:s sanktioner mot Putinregimen. Det drog igång den lavin som ledde till nyvalet.

Italienska medier har rapporterat om hur Putinregimen drog i tåtarna via Salvini och och Belusconi för att få Draghiregeringen på fall.

Media reporting has uncovered more and more evidence that Russia may have engineered the collapse of former Prime Minister Mario Draghi’s unity government.

Salvini och Berlusconi har under många år haft nära kontakter med Vladimir Putin. Men medan deras partier ingick i Draghi-regeringen ställde de sig bakom EU-sanktionerna mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.

Men under valrörelsen har Matteo Salvini börjat ifrågasätta sanktionerna och hävdar att de skadar Europa mer än Ryssland.

Den blivande premiärministern i högerregeringen Giorgia Meloni har under valrörelsen försökt skyla över sin tidigare positiva hållning till Putinregimen och vill inte bli påmind om sina gratulationshälsningar efter presidentvalet 2018. I stället lovar hon fortsatt stöd till Nato och vapensändningar till Ukraina.

På samma sätt talar Meloni inte längre om sina attacker mot EU och samarbete med Viktor Orban och extremhögern i EU-parlamentet. I stället försäkrar hon att hennes regering vill fortsätta Mario Draghis politiska EU-linje.

Troligen för att försöka lugna de internationella finansmarknaderna, som redan drivit upp räntorna på italienska statspapper inför valet. Italien behöver akut det stöd på 200 miljarder euro från EU:s återhämtningsfond som Draghi-regeringen förhandlat fram.

Men en valseger för högern den 25 september som ger supermajoritet kan vara ett steg mot ”Orbanisering” av Italien. Melonis nationalistiska planer där den exekutiva makten stärks på bekostnad av EU-samarbetet och parlamentet lurar bakom valdagen.

I valrörelsen är det ”bara” hbtq-rörelsen, islamismen, flyktingar och Brysselbyråkrater Meloni attackerar, som i ett tal på ett möte med högerextrema Vox i Spanien.

”Yes, to the natural family. No to the LGBT lobbies. Yes, to sexual identity. No to gender ideology. Yes, to the universality of the cross. No to the Islamist violence. Yes, to safe borders. No to mass immigration.”