Rekordböter för Volvo och Scania – intrigerade mot kunder och regeringar

Europas sex lastbilstillverkare – som sitter på 100 procent av marknaden – väntas inom kort få besked om hur stora böterna blir för deras mångåriga förbjudna samarbete om priser.

Böterna sägs bli de högsta som någonsin utdelats (EU-kommissionen kan begära 10 procent av bolagets globala årsförsäljning).
Volvo Lastvagnar har satt av 3,7 mdr kronor i förväg för att klara smällen, uppger FT, medan Scania har valt att inte göra det med förklaringen att summan är för svår att kalkylera.

Ett skäl till risken för rekordböter, skulle i så fall vara för att lastbilstillverkarna inte bara har kommit överens om priser där de normalt borde konkurrera med varandra.
De sex sägs också ha tajmat införande av ny utsläppsrenande teknik, därigenom ha försenat EU-politikernas försök att få ned utsläppen av klimatförstörande växthusgaser.

Parallellt med detta, har industrin lobbyat hårt för att få EU:s krav på utsläppsminskningar urvattnade.
EUs konkurrenskommissionär har tidigare varnat att någon deal för att sänka böterna ”blir svår”, en antydan om att man ser allvarligt på lastbilstillverkarnas agerande.

Volvo Lastvagnar som hade svåra år efter finanskrisen, rapporterade nyligen åter ett kraftigt försämrat resultat.
S
cania, som 2014 såldes av tyska MAN till tyska Volkswagen (MAN är indragen i kartellen men anmälde den till EU och hoppas på rabatt på böterna) rapporterade i början av året högre vinst men minskad orderbok.