Riktigt rörigt i Bryssel, så var var Ursula?

En EU-kommissionär tog saken i egna händer på måndagen och avslöjade med det, att ordförande Ursula von der Leyen har dålig kontroll över sina egna medarbetare.

Orban och hans man i Bryssel, Varhelyi (t.v.)


EU-kommissionären för utvidgning, ungraren Oliver Varhelyi, fördömde på måndagen med kraft Hamas terrorangrepp på Israel via twitter. Han meddelade i samma andetag att EU nu ställer in allt stöd till palestinierna.

Brysselpressen gapade häpet.
EU-kommissionens officiella talespersoner hade ju några timmar tidigare sagt något helt annat, nämligen att…:
”EU finansierar inte Hamas och har därför inget stöd till Hamas att dra in.”

Och för övrigt har ungraren inte ens ansvar för frågan.

Tre EU-regeringar kroknade direkt. Från Luxemburg kom från utrikesministern en stark kritik mot att en kommissionär kunde ha fått för sig att detta är hans sak att bestämma:
”Jean Asselborn says it’s the Council who decides and freezing all the money is a bad idea anyway since it equals a collective punishment for a population in dire need of help.”

Belgiens regering meddelade sin press att de fryser inget bistånd till palestinier.

Irlands regering var bistrast av alla:
”80 procent av den palestinska befolkningen är beroende av internationellt bistånd för grundläggande behov. Irlands åtagande att leverera detta livsnödvändiga stöd till palestinska civila är orubbat.”

Med pressen svärmande som bin runt EU-kommissionen för att söka klarhet, bestämde sig en annan EU-kommissionär, slovenske Janez Lenarcic – som till skillnad från sin ungerske kollega faktiskt ansvarar för humanitärt bistånd – att gå ut med en egen tweet:
”Jag fördömer å det strängaste Hamas terrorattack men det är avgörande att skydda civila och respektera internationell lag.
EUs humanitära bistånd till palestinierna kommer att fortsätta så länge det behövs.”

Från Washington ringer FNs generalsekreterare Antonio Guterrez till EUs rådsordförande Charles Michel i orolig undran. Tänker palestiniernas största biståndsgivare (EU) stoppa biståndet eller vad är det som pågår?

Nu poppar EUs utrikespolitiske företrädare Josep Borrell upp från sin pågående resa i Gulfregionen. Under dagen har det sprutat tweets med fördömanden från honom, tweets mot Hamas terrorangrepp och i solidaritet med Israels rätt att försvara sig men aldrig utan att glömma tillägget ”…enligt internationell lag.”

På sena eftermiddagen blixtinkallar Borrell ett utrikesministermöte för nästa dag.
Han kastar sig sedan in i grälet om biståndet:
”Att frysa biståndet – att straffa alla palestinier – skulle bara skada EUs intresse i regionen och stärka terroristerna.”

Först vid åttatiden på kvällen har det interna grälet hanterats färdigt i kommissionens stora skrapa. En pressrelease kan sändas ut för att klargöra läget:

”EU-kommissionen inleder omedelbart en översyn av allt stöd till den palestinska myndigheten och palestinier.
Syftet är att trygga att inget av detta stöd når Hamas.
Inga utbetalningar fryses för inga utbetalningar är förestående.
Översynen gäller inte det humanitära biståndet.”

Lugn och ro igen?
Den stora frågan alla ställer sig är förstås:
Var fanns chefen, Ursula von der Leyen?

Hon hade tidigt under dagen själv, i inlägg efter inlägg, tweetat sitt starka fördömande av Hamas terrorangrepp och fulla stöd för Israels rätt att försvara sig… men hade varje gång glömt tillägget ”enligt internationell lag.”
I övrigt rådde tystnad.

Den interna röran speglar i någon mån att EUs medlemsländer har en kluven inställning till Israel. Hamas är sedan länge klassat som en terrororganisation av EU men Israels behandling av palestinier väcker kritik i många EU-länder.
(Fast just Ungerns Orban beundrar dock helhjärtat Israels Benjamin Netanyahu.)

Men bortom själva sakfrågan avslöjar den oerhört klantigt skötta informationsinsatsen, att EU-kommissionens ordförande inte har styr på sina egna ledamöter.
Varken Varhelyi eller någon annan EU-kommissionär, inte ens hela den samlade EU-kommissionen, kan fatta det slags beslut som man grälat om.
Att det skulle ta större delen av dagen innan EU-kommissionens press-talespersoner vågar gå ut med denna självklara info, säger något om problemen internt.

Just Varhelyi – Victor Orbans gode vän – har känt sig fri att gå ut med sin egen politik förut.
Ursula von der Leyen blev kritiserad redan den gången hon gav Victor Orbans gode vän Varhelyi den portfölj som Orban helst ville ha:
Utvidgning till nya medlemsländer.
Den har Varhelyi använt till att återkommande ställa i utsikt till Balkanländer – som inte uppfyller EUs inträdesvillkor – att de mycket snart ska få komma in i EU.
Han har särskilt stött Serbien och kritiserats hårt för att blunda för övergreppen som sker av sittande regim.
I februari kallade han parlamentariker för idioter som frågade ut honom om ämne varpå krav på hans avgång följde direkt.
Ursula von der Leyen har ihärdigt försvarat honom.

Von der Leyen har en annan kommissionär som tagit saker i egna händer, den polske EU-kommissionären med portföljen jordbruk.
Polske Janusz Wojciechowski har finansiellt stöttat den sittande polska regimen (hans eget parti) inför kommande val med extra jordbruksstöd vilka skyllts på ukrainsk import.
Också han har gjort EU-regeringarnas jordbruksministrar rejält upprörda. 13 ministrar skrev i protest till hans chef.
Utan att hans chef Von der Leyen agerade.

Nästa år ska Von der Leyens mandat som kommissionens ordförande förlängas.
Hon kan komma att få höra en hel del synpunkter på hur hon sköter chefsuppdraget innan det händer.