Risk för Brexit när Cameron inte klarar debatten om migration – Kan Gordon Brown rädda Remainsidan?

David Cameron har fått hjälp av hela världens tunga artilleri  i varningarna för följderna av en Brexitseger den 23 juni, men ändå inte lyckats få med sig en majoritet av de brittiska väljarna. För Remainsidan har inte vågat ta debatten om arbetskraftsinvandringen och Brexitsidans löfte om att stoppa ”massinvandringen” ger nu lyft i opinionsmätningarna.

Sista chansen blir nu att brittiska politiska ledare efter ha spridit EU-skepsis i decennier nu ska försöka övertyga väljarna om att Storbritannien kan bli starkare i EU.

Camerons propagandakanonader har varit bokstavligt talat öronbedövande. Opinionsmätningar visar att mer än var tredje väljare, 35 procent, anser att regeringens prognoser om de ekonomiska följderna av en Brexitseger är ”överdrivna” och ”innehåller mycket litet fakta”. Endast 12 procent tycker att regeringens ekonomiska varningar är ”realistiska”.

Samtidigt tycker dubbelt så många, 23 procent, att Leavesidans propaganda om immigrationen är ”sanningsenliga”, medan 29 procent anser att den ”innhåller mycket litet fakta”.

Det är också betydligt större andel av väljarna som tycker att Remainsidan kör med mest skrämselpropaganda, 41 procent, mot 28 som anser att Leavesidan är värst.

Nära hälften av de brittiska väljarna tror också på Leavesidans argument att invandringen skulle minska om Storbritannien lämnar EU. Medan endast var femte väljare tror på Remainsidans argument om att den brittiska ekonomin stärks om Storbritannien stannar i EU.

Det är premiärminister David Cameron som har målat in Remainsidan i ett hörn genom att framställa arbetskraftsinvandringen som ett stort problem. Inför parlamentsvalet 2015 gav Cameron ett vallöfte om att få ner nettoinvandringen till under 100 000 per år. När statistiken nu visar att den stigit till närmare 200 000 från övriga EU-länderna står han svarslös.

Camerons ”förhandlingsframgång” från februari där övriga EU gav Storbritannien möjlighet att försämra skattelättnader för nyanländ lågavlönad utländsk arbetskraft under fyra år har dömts ut som verkningslöst av en samlad expertis.

Det är svårt för Remainsidan att tala om vilka stora ekonomiska fördelar Storbritannien har av arbetskraftsinvandringen när David Cameron framställt det som ett stort problem. Och Leavesidan slipper svara på följdfrågor om hur immigrationen ska kunna stoppas som den lovat samtidigt som den ska se till att Storbritannien kan ha fortsatt frihandel med övriga EU.

Boris Johnson, Michael Gove och andra på Leavesidan snärjde i början in sig när de talade om att Storbritannien kunde få handelsavtal som Norge, Schweiz, Kanada eller till och med Albanien med EU. Men när de brittiska journalisterna tog reda på att Norge har fri arbetskraftsrörlighet med EU som villkor för att få vara med på Inre marknaden, och att Kanada inte har något verkligt frihandelsavtal har Johnson och Gove övergått till att helt enkelt inte ge några besked.

Det har varit framgångsrikt. Remainsidans öronbedövande kanonad med expertrapporter har gjort att Michael Gove och Boris Johnson nu klarar sig med att skratta bort alla frågor om experters varningar om att det inte går att få frihandel med EU utan fri arbetskraftsrörlighet.

När ledande Labourpolitiker nu sent omsider börjat ge sig in i folkomröstningsdebatten försöker de ta upp att invandringen är positiv för Storbritannien. Men Labours Jo Cox kan ändå inte undvika att framställa invandringen som ett stort problem, och talar om att driva på för att försämra de sociala villkoren ytterligare för arbetskraftsinvandrare.

Labours väljare blir avgörande för valresultatet. I de opinionsmätningar där Leavesidan haft ett övertag är det ofta beroende på att Labourväljare sagt att de tvekar eller inte tänker gå och rösta.

Gordon Brown

Labourledaren Jeremy Corbyn har låg trovärdighet som EU-förespråkare efter att ha röstat emot EU i de flesta omröstningar tidigare. Därför ges den tidigare Labourledaren, premiärministern och finansministern Gordon Brown nu en ledande roll som talesman för Labour uppbackad av den nuvarande partiledningen.

”Voting to Remain is about a positive, stronger future and is the alternative to a Tory Brexit. It is stronger for jobs, for rights at work and maintaining a British voice on the world stage.”

Gordon Brown presenterar en ”reformagenda” i fem punkter för EU, som ska ge 500 000 jobb i Storbritannien, stärkt skydd för arbetares rättigheter, plus en fond för att hjälpa regioner som får problem på grund av stor invandring.

Samtidigt byter premiärminister David Cameron valtaktik och börjar nu tala om hur Storbritannien kommer att ha ökat inflytande i EU efter folkomröstningen efter en Remainseger:

“No other country has done what we have done, hold a renegotiation (for improved EU membership terms), hold a referendum and then people will know that the British agenda … is going straight to the top.”