Roundup farligt? Äsch, gör som ni själva tycker

Ibland misslyckas EU-systemet med att åstadkomma konsensus. Då kör alla sitt eget race.
Så är fallet för ”Roundup,” detta hatade/älskade ogräsmedel som man bara inte kan enas om.

Pesticides: first cumulative risk reports published | European Food Safety  Authority
Experternas bud: Kör på ni. Om ni inte tror det är farligt, alltså


En strid blossar nu återigen upp runt pesticiden glyfosat i ogräsmedlet Roundup.
Det här är en konflikt som ställer USA mot EU, EU mot medlemsländerna, Spanien mot Tyskland, Europaparlamentet mot EU-kommissionen och miljöorganisationer mot lantbrukare.
Ingen chans för kompromiss alltså.

Glyfosat är visserligen erkänt farligt men det är också det mest använda ogräsmedlet i Europa.
Myndigheterna landar därför i slutsatsen att det bör användas med förnuft.
Ungefär så står det i det senaste utspelet i glyfosat-striden, ett utlåtande författat ovanligt nog av fyra av EUs medlemsländer (normalt går uppdraget till ett land):
Sverige, Holland, Ungern och Frankrike.

Värt att notera kanske, är att tre av dessa fyra regeringar hela tiden stött fortsatt användning av Roundup medan det fjärde, Frankrike, ville ha en snabb utfasning.

Problemet med att använda Roundup med förnuft, är att alla har sin egen uppfattning om vad förnuft är.
Europaparlamentet anser till en majoritet att ett totalförbud är det mest förnuftiga. Detta röstar man fram i resolution efter resolution, till exempel varje gång som EU-kommissionen står på tröskeln att godkänna en ny glyfosat-tålig gröda för odling i Europa.

Miljöorganisationerna backar upp motståndet med ett eget initiativ där de för några år sedan samlade in drygt en miljon namnunderskrifter för att uppmana kommissionen att förbjuda glyfosat.
EU-kommissionen avslog med argumentet att det inte finns vetenskapligt stöd för ett förbud.
Europeiska byrån för livsmedelssäkerhet Efsa, anser nämligen att det inte är bevisat cancerframkallande.
WHO, Världshälsoorganisationen, anser tvärtom – men deras rapport om saken var ovälkommen på många håll och tycks ha tonats ned före publikation för att inte irritera så mycket.

I USA där man tenderar att slita tvister i domstol istället för via lag, har domstolar nyligen tilldelat patienter rätt till skadestånd från Roundups ägare, det tyska kemibolaget Bayer.
Bayer har minst 30 000 klagande att betala skadestånd till men bolagets förslag om att sätta ett tak på 2 miljarder dollar totalt, fnös domstolen bara åt.
Domstolarna betraktar det hur som helst bevisat att glyfosat framkallar sjukdomar, inte minst cancer.
Bayer, som för inte så länge sedan köpt Roundup från amerikanska Monsanto, ser att det här kan sluta illa och lovar att ”se över användandet av Roundup i bebodda områden.”

I USA, alltså. I Europa lovar man ingenting.
I Europa har dock flera regeringar på egen hand förbjudit glyfosat. Österrike var först, Luxemburg tvåa.

Frankrikes president Macron lovade att utfasa användningen i Frankrike till 2021 och att få EU att förbjuda det.
Nyligen erkände han att det sista har misslyckats. Därför kommer franska lantbrukare som INTE använder Roundup (erkänt effektivt som pesticid) att få göra extra skatteavdrag för att inte tappa i konkurrenskraft gentemot dem som använder det.

I Spanien förbjuds Roundup i vissa regioner men inte i andra. På Malta får man inte spruta längs vägar eller nära skolor. I Tyskland förbjuds ogräsmedlet i hemmaträdgårdar och längs åkrars kanter.
Sverige förbjuder medlet i hemmaträdgårdar, kolonilotter och vid skolor.

Och detta blir förmodligen slutresultatet även om det alltså väntar ännu en holmgång i denna sega tvist.
Tillståndet för glyfosat löper till slutet av detta år.
De fyra EU-länder på vars uppgift det föll att utreda riskerna åt de övriga, rekommenderar alltså att tillståndet för glyfosat då förlängs.
EU-kommissionen kommer föreslå att detta blir det gemensamma beslutet.

Sannolikt slutar en ny omröstning med oavgjort igen och alla återgår att göra som de själva tycker.