Rymden får brexit-samtal att surna till

Storbritannien funderar på att sabotera EUs Galileo-projekt när man som icke-medlem inte längre kan vara med.

Det kom ett brev i januari från EU-kommissionen som påminde London om att EUs 100 miljarder kronor stora rymdprogram Galileo av säkerhetsskäl bara är öppet för EU-länder.
Till att börja med tänkte man därför flytta Galileos back-up-övervakning från engelska Swanwick till Spanien.

Galileoprogrammet har bland annat byggt en satellittjänst som alternativ till det amerikanska GPS-systemet.
Det är delvis öppet och gratis för alla (kolla här om din mobil kan ta det), delvis slutet för t ex polis- och räddningstjänstens användning, samt har en kommersiell och en militär del.

EUs rymdprogram utvecklas inom ramen för ESA, rymdbyrån där 20 EU-länder är medlemmar samt Norge och Schweiz (båda ingår på den inre marknaden).

För den brittiska regeringen kom rymdfrågan som en blixt från klar himmel och försvarsminister Gavin Williamson blev (enligt uppgift) rasande.
Storbritannien är ledande i Europa inom rymdteknologi och det land som vinner flest av kontrakten när Galileo lägger ut sina uppdrag.

May-regeringen utreder som svar på EU-brevet om Storbritannien borde börja bygga ett eget rymdprogram.
Det har väckt viss bestörtning på hemmaplan, rymdprogram är extremt dyrt.
Att vilja konkurrera med USA och EU som har stark finansiell uppbackning, anses som ett vågspel.

Och nu kommer finansminister Philip Hammond med ett eget utspel vilket är tänkt att sabotera EUs rymdprogram.
Han vill övertyga nyckelpersonal att vägra flytta till EU efter brexit.
”Vi kan inte tvinga dem men enas i en gentlemannauppgörelse,” ska han enligt Financial Times ha meddelat sina regeringskolleger.

Nyckelpersonalen i fråga finns framförallt på företaget CGI som har verksamhet i Storbritannien.
CGI har blivit ombedd att sälja Galileo-finansierade teknologi till ett franskt företag för att sekretessbelagd information inte ska finnas utanför EU när Storbritannien går ur Unionen om 300 dagar.

För Storbritannien med sin avancerade rymdindustri är problemet större än bara Galileo.
Landet har ännu inte hittat någon lösning för att ingå i EUs inre marknad som man kan leva med (följa EUs regler, underkastad domstolen) och det betyder att brittiska produkter och tjänster kan förlora enkel tillgång till en helt avgörande marknad

EU-kommissionen vidtar mått och steg för att garantera att man följer reglerna och håller säkerhetsklassad information inom EU.
Politiskt är dock ambitionen att komma till ett avtal med Storbritannien så att landet kan fortsätta vara delaktigt.
Det kräver emellertid att Storbritannien bland annat garanterar att följa EUs regler på ett antal områden vilket regeringen May hittills har sagt är uteslutet.

För tillfället vacklar regeringen May mellan två tullunions-liknande lösningar vilka brittiskt näringsliv dock har sagt inte är bra nog, brittiska parlamentet ogillar och EU-sidan har underkänt.
Ingen av de lösningarna skulle lösa rymdproblemen.