Så här kan Grekland kastas ut ur Schengen

– Det är bara ett förhandlingsspel! avfärdade grekiska ministrar de dramatiska EU-diskussionerna om att stänga gränserna och stoppa alla flyktingar från att lämna landet. Men EU-kommissionen visar nu att man menar allvar och att det finns lagar och paragrafer för att göra hotet till verklighet.

Dagen efter EU-inrikesministrarnas möte i Amsterdam om flyktingkrisen lade kommissionen oväntat fram en ”utvärderingsrapport”, som visar att ”Grekland allvarligt underlåter sina förpliktelser och att det finns allvarliga brister i den yttre gränskontrollen”.

Greece is seriously neglecting its obligations and that there are serious deficiencies in the carrying out of external border controls”.

Det är få som tidigare hört talas om ”Schengen Evaluation Report”. Men nu kan den bli ett effektivt medel i den desperata jakt som EU:s ledare bedriver för att hitta snabba sätt att stoppa flyktingvågen. Och den visar för den grekiska regeringen att hotet är på allvar.

I rapporten, som baseras på kontroller gjorda på plats i november, sägs att grekiska myndigheter inte gör några försök till identitetskontroller, tar inga fingeravtryck och gör inga sökningar i de databaser över misstänkta personer som finns inom Schengensystemet.

Rapporten ger EU-kommissionen rätt enligt Schengenreglerna att föreslå tvingande åtgärder mot Grekland, och det räcker med kvalificerad majoritet bland medlemsländerna för att genomdriva dem.

I ett första steg, artikel 19a, kan Grekland tvingas ta emot EU:s gränsstyrkor och sätta in de insatser som övriga Schengenländer anser nödvändigt.

I ett andra steg, artikel 26, kan kommissionen föreslå att Schengenländerna med kvalificerad majoritet beslutar att stänga gränserna mot Grekland. ”för att skydda Schengenområdets gemensamma bästa”.

Enligt Schengenreglerna ska Grekland nu ha en chans att svara på EU-kommissionens kritiska rapport, och det ska gå minst tre månader innan några beslut om att stänga gränserna kan tas. Men EU-ledarna anser inte att de har tid att vänta några tre månader.

Om inte flyktingströmmarna minskas dramatiskt kommer Angela Merkel knappast att kunna stå emot de växande kraven på att även Tyskland ska sätta stopp. Avgörande beslut måste fattas på EU-toppmötet den 18-19 februari.

Även den brittiska regeringen verkar ha insett att ”Brexit-förhandlingarna” inte kommer att vara huvudnumret på toppmötet, som planerat. Utrikesminister Philip Hammond förklarade i parlamentet i går att det skulle vara ”olämpligt” att kräva en uppgörelse på ett toppmöte som hålls mitt under flyktingkrisen:

”He told a House of Lords Committee that, while he hoped an agreement could be reached, it would be “inappropriate and unwise” for the UK to insist on sealing it at a summit which will be held amid the continuing migration crisis.”(Open Europe)