Så kan Stefan Löfven få ett lyft: Följ Frank Underwoord – lansera ”Sweden Works”

Stefan Löfven tog över efter dikeskörningen med Håkan Juholt med uppdrag att rädda Socialdemokraterna och ta tillbaka regeringsmakten. Men efter bara drygt ett år som statsminister har han slagit Juholts bottensiffror och döms ut som en loser av de politiska kommentatorerna. Partistrategernas svar verkar vara: Fortsätt på den inslagna vägen: 1 000 praktikplatser hos myndigheter, i enlighet med Migrationsuppgörelsen (DN i går). Utredning om validering av nyanländas kunskaper (SvD i dag).

Men Stefan Löfven måste ta till djärva grepp för att visa svenska folket att han är en stor Ledare, som kan uppfylla sitt viktigaste vallöfte om Jobben. Han kan hämta råd från världens kanske mest kände politiske ledare: House of Cards President Frank Underwood, som snart går till val på America Works med löfte om 10 miljoner jobb.

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/Studiobilder_2014/1.%20Statsminister%20Stefan%20L%C3%B6fven/Stefan01.jpg

– Många undrar varför Socialdemokraterna inte tar tag i jobbfrågan. Varför det inte händer något? undrade Metallordföranden Bert Thulin på Volvo equipment construction i Eskilstuna i SvD

– Jag tror att det krävs en starkare ledning för att partiet ska växa igen, var Helena Lundins analys när hon fick håret färgat på Salong Centrum by Rosa vid Fristadstorget.

De är inga enstaka röster bekräftas av Ipsos opinionsmätning för DN i dag, där 34 procent av väljarna tycker att Moderaterna har den bästa jobbpolitiken, mot 23 procent för Socialdemokraterna. När S vann valet 2014 hade partiet högre förtroendesiffror än M i jobbfrågan.

Löfven satte en av sina få erfarna ministrar, Ylva Johansson, på att genomföra vallöftena om att avskaffa ungdomsarbetslösheten och radikalt sänka långtidsarbetslösheten. Statistiken över vad som åstadkommits hittills är pinsamt avslöjande: 90-dagarsgarantin för unga med bland annat 30 000 traineejobb har blivit 31 jobb. Utbildningskontrakt för unga har blivit 150. Extratjänster i stället för Fas 3 för utförsäkrade har blivit 31.

– Det går inte att lösa det här med Alexanderhugg, var Ylva Johanssons försvar i Ekots lördagsintervju.

Men när drygt 380 000 människor är öppet arbetslösa eller placerade i aktivitetsstöd och ungdomsarbetslösheten ligger på 18,8 procent är det just Alexanderhugg som väljarna förväntar sig av en S-ledd regering som vann valet på att Sverige skulle få Europas lägsta arbetslöshet.

Vallöftena har drunknat i utredningar och byråkratiska kvarnar. 90-dagarsgarantin om jobb för alla unga arbetslösa förvandlats till ”Delegationen för unga till arbete som ska främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner”. Regeringen framstår som handlingsförlamad.

I S-MP-regeringens första regeringsdeklaration utlovades en övergång till flexjobb för funktionshindrade, som funnits i Danmark sedan 1990-talet och gett jobb åt drygt 50 000 personer. Men trots att den politiker som drivit frågan, MP:s Gunvor G Ericsson, nu är statssekreterare i regeringen, har inget hänt.

Ylva Johansson pekar på att den goda konjunkturen gör att många unga nu får jobb, men långtidsarbetslösheten ökar och hundra tusen asylsökande väntar på att få anmäla sig på Arbetsförmedlingen.

Socialdemokratiske professorn Ulf Bjereld, tillika adjungerad ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott, har hyllats av kommentatorskåren för sitt förslag att S ska utforma en politik för ”den kreativa klassen”, medelklassen i storstäderna. De arbetslösa och socialt utsatta i landsorten skulle riskera att i ännu högre grad överlämnas till Sverigedemokraterna.

– Socialdemokraterna måste bryta in i ”den kreativa klassen, bestående av främst storstadsbor med olika slag av skapande yrken”. ”Det är en växande grupp, omkring 20-25 procent. En utmaning ligger i att identifiera den klassen och dess intressen samt att utforma en politik för den.” (Ulf Bjereld, SvD 31/1)

Ett smartare grepp vore att kolla när den smartaste delen av den ”kreativa klassen” gör politik för att vinna de arbetslösa, som i Netflix House of Cards, där fjärde säsongen börjar sändas den 4 mars och president Frank Underwood i ett till synes hopplöst underläge i opinionen ska försöka vinna valet med sitt radikala program America Works.

Det har analyserats i amerikanske medier och kallas ett ”socialistiskt program”: Could the House of Cards’ America Works program actually work?

– AmWorks having the ”size and scope of the New Deal.” ”If you want a job you get a job,” Frank Underwood said.

Stefan Löfvens ”Sweden Works” skulle innebära ett program för 500 000 jobb. För att klara det duger det inte med 1 000 praktikplatser hos myndigheter, eller fler utredningar om validering och samtalsgrupper med kommunbyråkrater.

+ Det krävs en Stefan Löfven som inser att arbetsgivarna inte är intresserade av att korttidsanställa arbetslösa ens om de får 85 procent av lönen från staten för de har inte tid med all byråkrati och osäkerhet om vad som händer när bidragen tar slut.

+ Det krävs en Löfven som inser att arbetsmarknadens parter egentligen bara bryr sig om sina medlemmar, att den stora skiljelinjen i samhället går mellan ”ins and outs” på arbetsmarknaden, som misslyckandet med att införa ett brett lärlingssystem visat.

+ Det krävs en Löfven som ändå är beredd att hämta idéer såväl från LO, Svenskt Näringsliv och politiska motståndare som är snabbt genomförbara och kan ge effekt i form av nya jobb snabbt. Till exempel LO:s förslag om ”Beredskapsjobb för flyktinginvandrare”, Svenskt Näringslivs ”lärlingssystem med utbildning utanför arbetstid” eller utvidgade RUT-jobb och återställda ROT-avdrag.

+ Stefan Löfven måste också vara beredd att köra över finansminister Magdalena Andersson för att finansiera Sweden Works. Här är det ingen god idé att följa Frank Underwood, som tänkt sig att ta 10 miljarder dollar från ”Social Security, Medicare and Medicaid”.

Som avslutning, lite spekulationer om vad vi kan förvänta oss av House of Cards, säsong 4 (Det blir en säsong 5 också!).