Så vad tänker Löfven säga om att EU kontrollerar gränsen?

Det är puttrigt och småmysigt för det mesta i riksdagens EU-nämnd, när statsministern kommer dit för att hämta mandat till kommande EU-toppmöte, för att få okej på vad han vill säga till de andra stats- och regeringscheferna.

Det här är ett tillfälle som sällan annars erbjuds våra politiker, att oemotsagd tala stolt om svenska framgångar.
Mycket ter sig som svenska framgångar när man i andanom jämför sig med övriga Europa.
”Våra svenska” ditt och ”våra svenska” datt, säger statsministern stolt.
Riksdagsmännen agerar instämmande kör vilket ger statsministern  en chans som han beredvilligt tar, att upprepa både en och flera gånger dessa ditten och datten.
Och i slutänden reser statsministern till Bryssel med mandatet att godkänna de slutsatser som toppmötet kommer att komma fram till.

Höstens fyra sittningar i EU-nämnden före toppmöte har handlat mycket om flyktingar och statsministern har stolt kunnat tala om att ”Sverige tar sitt ansvar” men att ”Övriga EU tar inte sitt ansvar” på vilket riksdagsmännen en efter en har körat: ”Nu är det tid att övriga EU tar sitt ansvar”.
Det har nog varit en av få mysiga stunder för Stefan Löfven i höst.

Inför varje av dessa fyra toppmöten har statsministern nämnt idén från EU-kommissionen att EU borde skaffa sig en gemensam gränskontroll.
EU-kommissionen varslade i våras redan att man tänkte ta upp detta gamla förslag och det har därefter diskuterats mycket mellan EU-länderna.

Om detta förslag har Stefan Löfven tidigare talat i EU-nämnden, först i september och sedan i oktober.
”Gränserna är och ska förbli nationell kompetens” har han betonat.
Hans justitieminister Morgan Johansson har fått order att driva samma linje när saken diskuterats på justitieministermöten i Bryssel.
”Gränserna är en av statens kärnuppgifter”, har Johansson försäkrat i EU-nämnden i höst.

Inför november månads EU-toppmöte tog Löfven upp saken igen men nu hade Löfvens tvärsäkra formuleringar mjukats upp lite.
”Regeringens ståndpunkt är att gränskontroll är och bör förbli ett nationellt ansvar men självfallet är det så att mot bakgrund av nuvarande situation när det är uppenbart att ett lands agerande får konsekvenser för ett annat inser jag samtidigt att det finns behov för allt närmare europeiskt samarbete.”
EU-nämnden, upptagen med att puttra som man brukar, reagerade inte.

Inför december månads toppmöte hade Löfven lagt till ett tydligare ”MEN” till sin försäkran att gränserna är en nationell fråga.
På bordet framför sig hade riksdagsmännen då ett konkret lagförslag från EU-kommissionen om raka motsatsen, om att ge EU rätten att när det krävs, gå in och ta över gränskontrollen mot ett lands vilja.

Efter inledande EU-nämndsmys, stötte Löfven den här gången på ett par ledamöter som hade läst texten i förslaget. Vänsterpartiet (mot), centern (mot) kristdemokraterna (för) och liberalerna (för) ville ha klara besked från statsministern:
Vad tänkte Löfven säga om det här på toppmötet?

Ordförande Carl Schlyter från regeringspartiet mp försökte övertyga nämnden att detta behövde de inte bekymra sig om – det skulle ges gott om tid senare att analysera och fundera över lagförslaget.
Löfven försökte med att det enda mandat han behövde från EU-nämnden det var att säga ja till toppmötets fullständigt ofarliga slutsatser om att: ”rådet ska snabbt gå igenom förslaget”.
S-ledamoten stöttade Löfven och sin ordförande och – det här kan vi prata om senare.
Löfven+Schlyter lyckades, statsministern fick ganska fria händer i Bryssel.

Nå,men vad tänker då Stefan Löfven säga om förslaget att ge en EU-instans* rätt att skicka ut en gränspatrull till bristande avsnitt vid en yttre gräns – mot ett lands vilja?
Det här är vad statsministern själv sa i EU-nämnden:
”Det är ytterst ett nationellt mandat att skydda gränsen men vi måste hitta olika vägar att samarbeta när den yttre gränskontrollen inte fungerar.
Vi måste också se i det här läget att vi riskerar att skada den fria rörligheten (om yttre gränskontrollen inte fungerar).
De där två sakerna hänger ihop.
Men det är grundläggande en nationell angelägenhet.
Det är ett nationellt ansvar men en gemensam (europeisk) angelägenhet,
Om gränskontrollen inte fungerar, då riskerar vi hela det inre området.
Det är viktigt att kontrollera de yttre gränserna.
Men det är också viktigt att det grundläggande ansvaret ligger kvar hos medlemsländerna.
Det är viktigt att kunna samarbeta.
Vi får helt enkelt motse vilka förslag som kan komma.
Men beredskap måste vi ha.”

*Enligt förslaget ska EU-kommissionen kunna ta det beslutet på inrådan av en kommitté där medlemsländernas gränskontrollexperter ingår som utfärdar sin rekommendation med kvalificerad majoritet.
Men toppmötet kan komma att se annorlunda på vem som ska ha det bemyndigandet.

1 tanke på “Så vad tänker Löfven säga om att EU kontrollerar gränsen?”

  1. Texten efter rubriken ”Enligt statsministern själv” är ett perfekt exempel på att direkta citat är det mest effektiva och slående .om man vill vill göra satir.

Kommentarer är stängda.