Så ska regeringen som EU-ordförande urholka parlamentets ”migrationspakt”

EU:s migrationsministrar, under svensk ledning, urholkar steg för steg förslaget till migrationspakt och planerna på solidaritet mellan medlemsländerna.

Regeringen vill att Sverige ska få möjlighet att undantas från alla krav på solidaritet med hänvisning till att så många flyktingar redan kommit hit.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson kräver att regeringen ska stoppa EU-parlamentets förslag till migrationspakt annars hotar de bryta samarbetet.

Men Åkesson vet att han ”sparkar in en öppen lagårdsdörr”, eftersom migrationsminister Maria Malmer Stenergard i enlighet med Tidöavtalet håller SD informerade om vad regeringen gör i EU.

”En förutsättning för att vi ska ställa oss bakom en överenskommelse i EU är att det bidrar till ett minskat inflöde till Sverige”, deklarerar Malmer Stenergard också för SvD.

EU-parlamentets förslag innebär redan det ett stort steg mot skärpta migrationsregler jämfört med parlamentets liberala linje 2017 med krav på obligatorisk omfördelning av flyktingar.

De nya reglerna ska förhindra att flyktingar söker sig vidare i EU från det första land de anländer till, detta genom obligatorisk registrering i första ankomstlandet. EU ska också höja ambitionen att asylsökande som fått nej skickas tillbaka till sina ursprungsländer i ökad utsträckning.

Men för att få till stånd en bred majoritet i parlamentet med stöd av såväl Socialdemokraterna som Liberalerna och De Gröna har den ansvarige förhandlaren Moderaterna Tomas Tobé ändå i artikel 16 skrivit in krav på ”obligatorisk omfördelning” mellan medlemsländerna i krislägen som kan beslutas av EU-kommissionen.

”In order to ensure a fair sharing of responsibility and a balance of effort between Member States, a binding solidarity mechanism should be established which is effective and ensures swift access to fair and efficient procedures for granting international protection. Such a mechanism should provide for true solidarity as enshrined in Article 80 of the TFEU and should prioritise relocation”.

Men parlamentets förslag ska ställas mot vad EU-regeringarna vill. EU:s migrationspolitik bröt samman 2015 när Ungern och flera andra länder vägrade delta i någon omfördelning av flyktingar.

Migrationsministrarnas förhandlingar pågår och EU-ordförandelandet Sverige siktar på att de ska kunna nå en uppgörelse i juni. Därefter kommer förhandlingar att inledas mellan EU-regeringarna, parlamentet och kommissionen.

EU-parlamentets huvudansvariga för migrationsfrågorna medger redan nu att man kommer att tvingas backa från flera av sina krav för att nå en uppgörelse med EU-regeringarna.

Ordföranden i parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter, som hanterar migrationspolitiken, spanske socialdemokraten Juan Fernando López Aguilar säger till Politico att ”en del regeringar vägrar ens tala” om obligatorisk omfördelning:

“I am well aware that at the end of the day, there will be some compromise that I will not like,” he added.

EU-parlamentets förhandlare verkar alltså redan innan de möter EU-regeringarna ha gett upp sitt huvudkrav.

I migrationsministrarnas förhandlingar har förslaget från EU-kommissionen, framlagt av Ylva Johansson, förändrats ett flertal gånger. I fjol med Tjeckien som EU-ordförande och nu under svensk ledning.

Medborgarrättsorganisationen Statewatch avslöjar hur förhandlingarna går och vilka förslag olika medlemsländer lägger fram.

Member states are discussing a substantially redrafted version of the Asylum and Migration Management Regulation, and a new compromise version of the Asylum Procedure Regulation.

I det senaste förslaget från EU-ordföranden Sverige från slutet av mars som Statewatch kommit över sägs att alla medlemsländer varje år ska rapportera till en ”Solidarity Pool” på vilket sätt de kan stödja andra länder som får migrationsproblem – genom att ta emot migranter från andra länder, med finansiellt stöd eller ”alternativt stöd” som teknisk utrustning eller personal. Men medlemsländer som befinner sig under ”migrationstryck” kan få undantag från att bidra till ”Solidaritetspoolen”.

Det kan vara detta undantag som gör att migrationsminister Malmer Stenergard talar om att EU-uppgörelsen ”ska bidra till minskat inflöde till Sverige”.

I EU-parlamentets artikel 28 har Moderaternas Tomas Tobé fått inskrivet att Sverige och andra länder som tagit emot många flyktingar de senaste tio år ska få en rabatt:

”Where a Member State has examined twice the Union average per capita of applications for international protection over the preceding ten years, it should be possible for a Member State to request a reduction of 10 % of its share of the solidarity contribution to Member States under migratory pressure.”

Migrationsminister Malmer Stenergard har också stöd för krav på skärpta migrationsregler och urholkning av förslagen om EU-solidaritet från länder som Ungern, Polen, Slovakien och Danmark.

I de ändringsförslag som medlemsländerna lagt fram avvisar till exempel Ungern alla skrivningar som ens kan tolkas som att landet i något läge skulle vara berett att ta emot asylsökande från andra EU-länder.

”We would like to highlight that having mandatory Responsibility offsets as a form of solidarity is only acceptable for Hungary if this type of solidarity is mandatory only for Member States taking part in relocation”.

EU-ordföranden Sverige hoppas på en regeringsuppgörelse om migrationspakten på justitie- och migrationsministermöte 8-9 juni.