Sannfinländarna backar från heliga principer för att få regera

Högerextrema Sannfinländarna lanserade sig som ett principfast parti till väljarna: Stopp för arbetskraftsinvandring. Stopp för klimatmålen. Finlands mål ska vara att lämna EU.

Men nu är partiet berett att agera dörrmatta för att få ingå i en regering med konservativa Samlingspartiets Petteri Orpo som statsminister.

Sannfinländarnas tidigare partiledare Jussi Halla-aho och nuvarande partiledare Riika Purra.

Alla partier har lagt fram sina villkor för att gå med i en regeringskoalition som svar på Orpos 24 frågor förra veckan. Utom Centerpartiet som inte ens svarar och därmed tydligt markerar att partiet går i opposition efter flera valförluster.

Sannfinländarna blev näst största parti i riksdagsvalet den 2 april och fick ökat väljarstöd i valspurten samtidigt som det profilerade sig som enda parti som sade nej till ökad arbetskraftsinvandring och en ambitiös klimatpolitik.

+ Samtliga övriga partier och finländskt näringsliv är eniga om att Finland måste öka arbetskraftsinvandringen. Och frågan om arbetskraftsbristen var en av de första frågorna i Petteri Orpos frågebatteri.

– Vi sitter inte med i en regering som inte begränsar den skadliga invandringen, deklarerade Sannfinländarnas Riika Purra i slutdebatterna i tv.

Nu svarar Sannfinländarna att partiet säger ja till ”internationell rekrytering av arbetskraft”.

Även om man tillägger att det ska vara ett ”kompletterande element” på den finländska arbetsmarknaden och att den utländska arbetskraften i första hand bör sökas inom EU.

+ I klimatpolitiken är Sannfinländarna det enda parti som ställt sig utanför övriga riksdagspartiers uppgörelse om en klimatlag med målet om att Finland ska bli klimatneutralt till 2035. Och Petteri Orpo krävde besked av övriga partier ”hur de vill befrämja” klimatmålet.

Före valet var Riika Purras svar: ”Det skulle leda till självmord”.

Nu instämmer Sannfinländarna i att ”utsläppen minskas”.

Men tillägger att det inte får leda till att göra ”finländarnas liv miserabelt” och varnar för att klimatmålet kan försvåra exporten.

+ Riika Purra gav också klara besked i valrörelsen om att Sannfinländarna står fast vid att det långsiktiga målet är att Finland ska lämna EU.

Men när Petteri Orpo kräver besked om synen på EU-medlemskapet gör Sannfinländarna ytterligare en omsvängning:

”Sannfinländarna accepterar att Finland är medlem i EU”. Partiet har nyligen också bytt partigrupp i EU-parlamentet, och lämnat den mest högerextrema gruppen ID och gått över till samma grupp som Sverigedemokraterna, ECR.

Men i sitt svar till Orpo tillägger partiet att det inte vill att fler nationella befogenheter ska överföras till EU-nivå. Sannfinländarna tycker att att Finland ska fördjupa samarbetet med Sverige och Danmark, som man anser har en mer nationalistisk syn på EU-samarbetet än Finland.

Nu ska Petteri Orpo ta ställning till om Sannfinländarnas besked att partiet ger upp sina principiella ställningstaganden är tillräckliga för att ge partiet chansen att få ingå i i en blåsvart koalitionsregering. Han har lovat besked till 1 maj.

Alternativet är en blåröd regering med Socialdemokraterna. Det är ett alternativ som de fackliga organisationerna hoppas på, medan näringslivsföreträdare kräver både ökad arbetskraftsinvandring, klimatsatsningar och stram finanspolitik.

Socialdemokraterna skriver i sitt svar till Petteri Orpo att partiet är berett att ingå i en majoritetsregering, men ställer som villkor att nedskärningarna inte får drabba välfärdens ”gruppuppgifter”:

”SDP är redo att gå med i en regering som främjar en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar politik och som inte riktar nedskärningar mot välfärdsstatens grunduppgifter som social- och hälsovårdstjänsterna, utbildningen eller socialskyddet”.