Ökad press på svenska regeringen acceptera överstatlig EU-gränsstyrka

EU-ländernas justitieministrar kommer att kallas till Bryssel varje månad under vintern och våren för att få fram ett snabbt beslut om att inrätta en överstatlig EU-gränsstyrka. Det meddelades efter ett möte i dag mellan EU-kommissionen och det nya ordförandelandet Nederländerna.

Sverige har pekats ut som den främste motståndaren mot förslaget av EU-ordföranden Donald Tusk. Nu kommer regeringen att pressas att ta ansvar för hur den europeiska flyktingkrisen ska hanteras.

Nederländernas premiärminister Mark Rutte sade vid en presskonferens efter mötet att den viktigaste uppgiften för det kommande halvåret är att minska antalet asylsökande.

– Vi måste få ner inflödet av flyktingar avsevärt. Dessutom måste vi få igång omfördelningen av flyktingar och få alla medlemsländer att ha en fungerande mottagning av flyktingar. Det är ingen motsättning mellan att få till stånd en EU-gränsstyrka, omfördelning av 160 000 och hot spots för att kunna registera flyktingar som anländer och snabbt ta ställning till vilka som har rätt till skydd och vilka som inte har det, sade Rutte.

Svenska regeringen har hittills sagt nej till kommissionens förslag om en EU-gränsstyrka med motiveringen att gränskontrollen är en nationell fråga. Medan EU-kommissionen med stöd av flera andra regeringar anser att det är ett gemensamt ansvar för hela EU att de yttre gränserna skyddas. EU:s nuvarande gränskontrollmyndighet, Frontex, har nyligen tillåtits skicka hundratals gränskontrollanter till Grekland efter hårt motstånd från grekiska regeringen.

EU-kommissionen är uppenbarligen inte heller nöjd med hur Turkiet hittills levt upp till löftet om att stoppa flyktingarna från att ta sig till Europa.

– Vi har sett de första resultaten av uppgörelsen med Turkiet, men vi är långtifrån nöjda, sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Flyktingströmmarna är fortsatt relativt stora. Han reser till Turkiet inom kort för överläggningar med regeringen.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker varnade för konsekvenserna för den fria rörligheten om land efter land stänger sina gränser.

– Jag har viss förståelse för Sverige, som har en tung börda. Men det kan inte fortsätta så här. För att rädda Schengen behöver vi en gemensam EU-gränsstyrka, sade Juncker.