Segertåg för grön vätgas – snart kommer Sverige

Vätgas är det nya gröna i Europa, något som tung svensk industri verkligen behöver för att klara sina klimatplikter.
Sverige är dock på efterkälken.

Map showing number of projects based in different EU countries
Vem bygger ledningar för grön vätgas i Europa?


Inget mindre än en ”game changer” kallar man den fossilfria vätgasen, den energikälla som ska rädda alla klimatplaner såatt vi når målet om ett klimatneutralt Europa 2050.

I veckan la EU-kommissionen fram sitt nya regelpaket för ren vätgas (bland flera klimatförslag). Genom att förenkla och förtydliga ska förra sommarens stora europeiska satsning i vätgas kunna förverkligas. Här öppnas för satsningar på upp till 470 miljarder euro.

Fördelen med fossilfri vätgas är att den har i stort sett inga utsläpp och att den kan användas i tung industri, källan till en mycket stor andel av Europas utsläpp.
Industrin står t ex för en tredjedel av de svenska utsläppen.

Ännu en fantastisk fördel är att grön vätgas kan göra Europa betydligt mindre beroende av gas från Ryssland.

Det finns nackdelar också. Produktionen kräver mycket vatten och el (som ju måste vara fossilfri om det ska vara någon poäng).
Vätgasen är inte enkel att transportera, den är eldfarlig och tenderar att förstöra stålrör.
Fossilfri vätgas är helt enkelt mycket dyrt.

Detr var bara ett par veckor sedan som den svenska Energimyndigheten överlämnade till regeringen ett förslag till en svensk vätgasstrategi, med målet att Sverige ska vara en internationell föregångare.
Då är vi sent ute.
Kalifornien, Japan och Kanada har varit på ämnet sedan 2018.

Det året började likaså Frankrike att spendera, de största franska energibolagen satsade på produktion i år och pengar från EUs återhämtningsfond kommer gå till nya projekt samtidigt som Frankrikes gamla vätgasstrategi har uppdaterats.

Tyskland klubbade sin nationella vätgasstrategi för snart två år sedan och sätter av över 10 miljarder euro i offentligt stöd. Spanien la sin plan för vätgas i oktober 2020 och har flest pågående ledningsbyggen i Europa (och Airbus som bygger tankar för ren vätgas).
Vår granne Norge la sin plan i juni 2020, har åtminstone 25 pågående ledningsbyggen inom fossilfri vätgas och många oljemiljarder att placera i teknologin.
EU-kommissionens europeiska vätgasstrategi kom förra sommaren, komplett med en europeisk industriallians med flera hundra företag som medlemmar och som sagt, i veckan följde lagförslag för att juridiskt underlätta utrullandet.

Nej, föregångare ska Sverige nog inte räkna med vara.
Förmodligen kommer vi inte heller kunna springa om de länder som nu är föregångare, även om vi försökte.
En hake är att Sverige, till skillnad från många länder i Europa, i stort sett saknar gasnät att transportera vätgasen i.
Energimyndigheten påpekar också att för den nödvändiga lagringen av vätgas talar det emot att ”…Sverige saknar naturliga geologiska förutsättningar för lagring.” (Deras förslag: Undersöka om grannland, läs Norge, kan lagra åt oss).

Svenskt näringsliv är ändå snabbare på foten än svenska regeringen. Det finns 22 olika vätgasstrategier framtagna för 22 olika sektorer.
Det är fint men knappast optimalt. Sverige kan inte gärna ha 22 separata och delvis motsägelsefulla strategier.
Till exempel finns det inte nog med skog till allt biobränsle som de 22 sektorerna önskar sig för att fixa fossilfri el.
För övrigt är EU som bekant rätt misstänksamt mot svenskt biobränsles klimatvänlighet.

Svenska storbolag har hur som helst inte väntat på regeringen utan har dragit igång egna projekt.
SSABs fossilfria stål innehåller t ex grön vätgas, LKABs satsning på fossilfrihet via järnsvamp likaså och det gör även Volvos försök till grönt lastbilsbränsle.

EU är medfinansiär i de svenska projekten. EU arbetar med att bygga ”ekosystem” av europeiska leverantörer för att de kostsamma vätgasprojekten ska lyckas.
EU föreslår anpassad lagstiftning för att rulla ut röda mattan åt alla som vill gå vidare med grön vätgas.

Det är väl bra så. Sverige kan åka med på det dyra men klimatvänliga vätgaståget tack vare EU.
Så får vi något för pengarna?