Skärpt ordkrig EU – Polen, när premiärministern vägrar ge besked

Det var överraskande att Polens nya premiärminister Beata Szydlo tackade ja till att besöka “lejonets kula” – EU-parlamentet – inför risken för att bli offentligt uppläxad för att regeringen urholkar rättsstaten och mediernas frihet. Men om någon trott att det var för att hon skulle komma med fredsinviter blev hen besviken. Szydlo fick tala mer än någon annan regeringschef, men vägrade ge några besked. Och resultatet av showen blev snarare skärpt ordkrig mellan EU och Polen.

Tonen sattes redan i debatten före premiärminister Szydlos framträdande. EU-ordföranden Donald Tusk, f d polsk premiärminister, passade i sin slutreplik om vad som hänt på toppmötet i december på att backa från sitt åtminstone halvhjärtade stöd till Polens regering dagen innan.

Då tog Tusk avstånd från EU-kommissionens granskning av Polens nya lagar och tyckte att kommissionen borde ha agerat annorlunda. Det är anmärkningsvärt att kommissionen och EU-ledarnas ordförande öppet går emot varandra, men Tusk verkade vara klar över sitt ställningstagande, och att han på sätt skulle framstå som “good cop” och inte en fiende till Polen.

Men dagen efter, troligen efter några telefonsamtal inte bara med kommissionen utan också med ordförandelandet Holland och kanske även med Berlin, intog Tusk en ny position:

– Jag är helt för kommissionens beslut. Jag är övertygad om att det är optimalt. Det finns ingen konflikt mellan EU:s institutioner.

Polens regering hade laddat upp för mötet i parlamentet. Läktaren var fylld av polska regeringssupportrar som livligt applåderade sin premiärminister och polska EU-parlamentariker som visade sitt stöd för regeringen.

Men när Szydlo talade levde hon inte upp till förväntningarna. Hon sade visserligen att regeringen är “öppen för dialog”, men försvarade samtidigt med emfas alla de beslut som regeringen fattat om konstitutionsdomstolen och ledningen för public servicebolagen. Samtidigt som hon efterlyste stöd för Polen i stället för kritik.

– Det känns som vi är utsatta för ett experiment av EU-kommissionen. Vi förtjänar inte det. Polens problem ska lösas i Polen. Vi kommer inte att ge upp vårt program som vi vann valet på.

Den enda öppning hon gav var:

– Lagarna för konstitutionsdomstolen är en intern polsk angelägenhet, men vi är beredd att diskutera dem med oppositionen, sade Szydlo.

Liberalernas ledare Guy Verhofstadt påpekade att det inte stod något i regeringspartiets valmanifest om att man skulle ändra lagarna för att sabotera konstitutionsdomstolens arbete.

– Ni har i praktiken paralyserat konstitutionsdomstolen som är till för att granska att era lagar lever upp till de grundläggande kraven för en rättsstat, sade Verhofstadt.

Premiärminister Szydlo svarade med att den polska regeringen begärt att Europarådets höga jurister, den så kallade Venedigkommissionen, ska granska de nya lagarna. Men trots att Verhofstadt upprepade gånger frågade om regeringen kommer att följa Venedigkommissionens utslag fick han inget svar.

Det uppstod en palaver när han efter hennes tredje anförande upprepade frågan. Men till slut kom hon med ett goddag yxskaft-svar:

– Vi kommer att noggrant studera Venedigkommissionens utlåtande när det kommer.

Den polska regeringen hade också en timme före debatten i EU-parlamentet skickat in ett nytt svar på de två breven med frågor den fått från EU-kommission. Innehållet i svaret verkade inte ha ökat chanserna till en uppgörelse för i sina slutinlägg var kommissionen betydligt hårdare i tonen än när debatten startade.

EU-kommissionären Günther Oettinger radade upp hur den nya regeringen tagit över kontrollen över public servicemedierna. Skatte- och kulturministrarna kan tillsätta och avskeda mediechefer.

EU-kommissionären Frans Timmermans drog fram de beslut som regeringen fattat för att inskränka konstitutionsdomstolens beslutsmöjligheter.

– Vårt uppdrag är att förhindra en utveckling i något land blir ett systemhot mot rättsstaten, sade Timmermans.

Båda kommissionärerna försäkrade att de hoppas på en “fortsatt dialog” med Polens regering. Men möjligheterna för ett positivt resultat minskade minut-för-minut under den 2,5 timmar långa showen i EU-parlamentet.