Stockholmcentrerad EU-insats – klart Skåne nobbar

Skåne bryter leden fast Stockholm har satt ner foten – inte särskilt bra början på regeringens kampanj för att vinna EUs läkemedelsmyndighet.

Brexit blir någons död och någon annans bröd. Flera europeiska städer flörtar vilt med finansmarknaderna för att locka till sig finansbolagsetableringar när engelsmännen ställer sig utanför den gemensamma marknaden.

Sverige är med i striden om brexitgodbitar men är geografiskt illa placerad att kunna charma just finansbolagen så man satsar istället på läkemedel,  EUs läkemedelsmyndighet med 900 anställda.
Den som får EMA, kan hoppas på att också få en hel del företagsetableringar ur medicinbranschen.

Men, som P 1 har rapporterat, ställer Skåne inte upp på regeringens kampanj.
Skåne tycker att det vore bättre om myndigheten låg i Köpenhamn.

”Märkligt”, säger regeringens samordnare Anders Lönnberg till radion, ”det är regeringen som sköter utrikespolitiken. Vi förväntar oss att alla ställer upp.”

Fast region Skånes agerande är högst logiskt.
Skåne har redan genom Lund gott om läkemedelsbolag plus det europeiska ESS-laboratoriet och så nyöppnade, världsunika, synktrotonljusanläggningen MAX IV.

Region Skåne har nämligen satsar stort på att bli ett hem för det som kallas ”life science” och gjort detta med ett gränsöverskridande tänk, till skillnad från Stockholm;
Skåne har valt att se sitt projekt som en del av Öresundsregionen.

Det här är andra gången på senare tid som Stockholm krockar rejält med skånska intressen.
Stockholm har redan med sina gränskontroller visat att man förstår inte  – eller bryr sig inte om – värdet av Öresundsregionen för Sverige och mest av allt förstås, för Skåne.

Men så här ser det ut, sett från Skåne:
Danmark ligger bara en liten bit bort, på andra sidan bron.
Själland har 400 läkemedelsbolag.
Danska Novo Nordisk, ett av världens största läkemedelsbolag, har satsat stora pengar i Skåne.

Medan Uppsalabaserade Pharmacia och Södertäljebaserade Astra har dragit ner hårt det senaste decenniet, har den danska läkemedelsindustrin gått stormande framåt – så starkt att man har fått söka sig till Skåne för att hitta personal.

Faktum är att Sverige vann ESS-laboratoriet i hård strid med andra europeiska länder genom att slå ihop sig med Danmark.
Det samägs därför av de två länderna.

När EUs läkemedelsmyndighet nu såg ut att komma i spel på grund av brexit, föreslog därför danskarna att man skulle samarbeta igen, Sverige och Danmark, om att få EMA.
Den danska kompromissen vore att EMA kunde få placeras på svensk mark – men i Skåne då, självklart.

Den svenska regeringen sa nej.
Man kör hellre ensam.
Och tävlar med Köpenhamn,

Det kan man ju föralldel göra.
Men klandra inte skåningarna för att de kan se på vilken sida deras bröd är smörat.