Storbritannien accepterar EU:s villkor för Brexit – Nordirland kan förbli del av EU-tullunion

Det börjar bli bråttom för den brittiska regeringen nu, och trots de upprörda protesterna för ett par veckor sedan att EU försöker bryta isär Storbritannien, accepterar den nu EU:s villkor för Brexitavtalet.

Gränsen mellan Nordirland och Irland ska förbli öppen, och går det inte på något annat sätt ska Nordirland fortsätta att följa EU:s handelsregler – dvs i praktiken fortsätta att ingå i EU:s tullunion.

När EU:s chefsförhandlare Michel Barnier lade fram det förslaget till utträdesavtal i slutet av februari möttes det av ett ramaskri från den brittiska sidan. ”Försök inte bryta isär Storbritannien, varnar Theresa May” var förstasidesrubriken på The Times. Brittiska journalister och EU-experter analyserade att EU-sidan gått för långt och skulle tvingas backa.

Men när uppgörelsen presenterades på måndagen fanns EU-lagtexten om Nordirland kvar, som den lösning som gäller om inga andra lösningar kommer fram som garanterar att gränsen förblir öppen.

– Vi är redo att se på alla förslag. Men vi måste ha en juridiskt hållbar lösning, och det här är vad som måste gälla om vi inte hittar några sådana, sade Michel Barnier och poängterade att utträdesavtalet därför ännu inte är klart.

– Ingenting är klart förrän allting är klart, sade Barnier.

Brexitminister David Davis försäkrade att den brittiska regeringen garanterar att alla delar av Långfredagsavtalet om fred på Nordirland och samarbetet med Irland ska upprätthållas även efter Storbritanniens utträde ur EU.

– Det är prioriterat för oss att se till att det inte blir någon ”hård gräns” mellan Nordirland och Irland, sade Davis.

Storbritannien har också backat på en rad andra punkter för att få fram ett övergångsavtal, som gör att det inte blir ett ekonomiskt haveri med återinförda tullar när det formella EU-utträdet sker den 29 mars 2019.

+ Övergångsperioden går ut den sista december 2020, en kortare tid än vad Storbritannien önskat sig.

+ De EU-medborgare som flyttar till Storbritannien under övergångsperioden ska få samma medborgerliga skydd som de som anlänt tidigare.

+ Storbritannien ska följa EU:s regelverk under övergångsperioden precis som ett medlemsland, även nya lagar och regler som införs, men utan att få delta i förhandlingarna eller besluten.

David Davis sade sig vara nöjd med att EU och UK ska inrätta en kommitté där Storbritannien kan ta upp problem som man kan ha med EU-beslut.

Storbritannien har också fått klartecken för att under övergångsperioden börja förhandla med andra länder om nya handelsavtal. De kan dock inte träda i kraft förrän tidigast 2021. Fram till dess gäller EU:s handelsavtal med andra länder även för UK.

Michel Barnier påpekade att EU i dag har 750 internationella avtal.

– Storbritannien kommer att ha en hel del arbete att utföra. Därför är det logiskt att man får ägna sig åt det redan under övergångsperioden, sade Barnier.

Den här preliminära uppgörelsen ska nu godkännas av EU-27-länderna i samband med toppmötet i slutet av den här veckan. Därefter väntar förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och UK.

David Davis hänvisade till det tal som Theresa May höll i början av mars. Det var en lång önskelista om att Storbritannien i praktiken ska få samma tillträde till EU-ländernas marknader som i dag utan att vara med i EU:s tullunion och inre marknad.

EU:s ordförande Donald Tusk avfärdade hennes önskelista med: ”You can’t have the rights of Norway but only the obligations of Canada.” I det utkast till förhandlingslinje som han lade fram erbjuds UK endast ett frihandelsavtal.

Samtidigt pågår dragkampen i den brittiska regeringen och i parlamentet om vilken typ av avtal UK ska eftersträva med EU efter att Labour bytt fot och kräver fortsatt medlemskap i EU:s tullunion. Det är långt kvar innan följderna av Brexitcirkusen är klara.