Svenska EU-valet: Tävling i hundvissling om vara jävligast mot invandrare

Moderaterna trodde de hade desarmerat migrationsfrågan i EU-valet med Migrationspakten som gör att Sverige kan köpa sig fri från flyktingar.

Men i stället har partierna i jakten på högerväljare steg för steg trappat upp kraven till en tävling om vem som lovar vara jävligast mot invandrare. Hittills toppat av KD-ledaren Ebba Busch löfte om ”utvisning från Europa” av alla muslimer med fel åsikter.

Inget av ”löftena” kommer att kunna genomföras, men de desperata partierna hoppas att väljarna lystrar till deras ”hundvisslingar”.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard(M) och migrationskommissionär Ylva Johansson lyckönskade varandra för ett år sedan. De hade lyckats få EU-regeringarna att efter åtta års förhandlingar fatta beslut om ”migrationspakten” med lagar som skärper gränskontrollerna och avskaffar krav på solidarisk omfördelning av flyktingar mellan medlemsländerna.

Samtliga Tidöpartier ställde sig bakom EU-lagarna och deklarerade att regeringen ska betala för att slippa ta emot asylsökande.

Och i april kunde EU-parlamentets huvudförhandlare Tomas Tobé(M) nöjt konstatera att en majoritet, inklusive S- och Liberala gruppen, antagit migrationslagarna.

Tomas Tobé avfärdade all kritik mot migrationspakten från MP, V och Charlie Weimers(SD) med att alternativet var ”kaos” och risk för fler flyktingar till Sverige. Moderaterna siktade på att ägna valrörelsen åt löften om att EU ska stoppa gängkriminella.

Men EU-valrörelsen hann knappt komma igång förrän enigheten mellan Tidöpartierna om migrationspakten bröts.

+ Kristdemokraterna med risk att kastas ut ur parlamentet lanserade ”Migrationspakten 2.0” den 16 april. Med löfte från partiledaren Ebba Busch och den snabbrekryterade toppkandidaten Alice Teodorescu Måwe att få EU att bryta mot FN:s Genèvekonvention om rätt till skydd för människor som söker asyl.

Inga migranter skulle få sina asylskäl prövade i EU, utan skickas ”någon annanstans”. Därefter ska EU-regeringarna ta ställning till om de anser sig ha tillräckligt med integrationskapacitet för att ta emot några som bedömts som berättigade till asyl.

+ Nya populistpartiet Folklistan med utsparkade KD-parlamentarikerna Sara Skyttedal hade till och med hunnit några dagar före med löftet om att ”avskaffa asylrätten”.

+ Sverigedemokraternas Charlie Weimers hade med partiledningens godkännande struntat i Tidöpartiernas enighet om migrationspakten. Och när KD lanserade ”Migrationspakten 2.0” ställde han sig genast bakom löftet om att flytta asylprövningen ”någon annanstan”. Men trappade upp det med att resultatet skulle bli 0 flyktingar till EU.

Det är bra att flytta asylprövningen någon annanstans. Vår vision är 0 flyktingar! deklarerade Weimers i en tv-debatt med Teodorescu Måwe den 18 april.

+ Flyktingpolitiken är en het valfråga även i andra länder. Dagen efter att Migrationspakten trädde i kraft skrev 15 EU-regeringar under ledning av Danmarks Mette Frederiksen(S) den 15 maj under ett brev till kommissionen med krav på ytterligare åtgärder för att stänga ute flyktingar. I deras kravlista ingår att migranter ska skickas till ”ett land utanför EU” för asylprövning:

“Rescuing migrants on the high seas and bringing them to a predetermined place of safety in a partner country outside the EU, as well as sending migrants to a safe third country alternative for case processing, instead of evaluating them at the EU border.”

+ M-ledningen har tvingats inse att Migrationspakten inte räckte för att desarmera flyktingpolitiken i EU-valet. Men regeringen har ändå inte ställt sig bakom de övriga 15 EU-regeringarnas kravlista. Möjligen för att Moderaterna siktar på att nominera migrationsminister Maria Malmer Stenergard som ny EU-kommissionär och inte vill binda upp henne vid sådant här vallöfte.

Men den 24 maj trappade ändå även Moderaterna upp sin migrationspolitik, med ett löfte om ”noll migranter”.

EU behöver en nollvision för ekonomisk migrantion”, skrev M:s toppkandidat Tomas Tobé på DN Debatt.

”Personer som inte kommer till Europa på lagliga vägar för att arbeta eller studera och som inte heller har asylskäl ska stoppas från att komma in i unionen”, skriver Tobé utan att närmare förklara var prövningen av asylskäl ska ske.

+ KD-ledningen känner sig ändå hotade i jakten på positionen som värsting mot invandrare. Ebba Busch trappar upp därför upp ytterligare i en DN-intervju den 28 maj med kravet på att utvisa muslimer med fel åsikter från Europa

”De som inte är beredda att anpassa sin tillämpning av islam hör inte hemma i Europa. Vissa värderingar är inte är valbara. Och är man inte beredd att ställa upp på det, då tycker jag att man ska ha förbrukat sin rätt att befinna sig här”, deklarerar Ebba Busch.

KD:s valstrateger kan nöjt konstatera att Ebba Busch kritiseras hårt av oppositionen och på liberala ledarsidor. Att KD-ledaren i en tv-debatt med C-ledaren Muharrem Demirok trots upprepade frågor inte vill svara på vem som ska bestämma vilka muslimer som har felaktiga värderingar oroar säkert inte.

För inget av vallöftena i tävlingen om vilket parti som är jävligast mot invandrare kommer att röstas om i EU-parlamentet under de kommande fem åren.

+ KD:s Migrationspakt 2.0 förutsätter att EU-regeringarna enas om att överge FN:s Genèvekonvention och upphäver den internationella rätten att söka asyl för människor på flykt.

+ De 15 EU-regeringarnas utspel om att skicka alla migranter till länder utanför EU för asylprövning faller på att det inte finns några länder som vill ta emot så många flyktingar.

Italien har fått ett avtal med Albanien om att bygga två flyktingläger där asylprövning ska göras av italiensk personal. Men med högst 3 000 flyktingar, jämfört med de hundratusentals som anländer till Italien. Och Albaniens premiärminister Edi Rama deklarerar att det är en ”engångslösning”.

”It is a “one-off” despite interest from other governments, Albanian Prime Minister Edi Rama has said.

FN:s jurister och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har dömt ut brittiska Toryregeringens planer på att skicka flyktingar till Rwanda för asylprövning som ett direkt brott mot de internationella konventionerna om flyktingars rättigheter.

”The provisions in the Rwanda Bill constitute an interference with the independence of the judiciary and a violation of international law.”

+ Muslimhatet från Ebba Busch som skäl för att utvisa muslimer med felaktiga värderingar faller på grundlagarnas rättigheter för åsiktsfrihet. Medan den som enligt KD-ledaren ”kastar ut homosexuella ifrån höghus” kommer givetvis straffas enligt svensk lag.

På valdagen kan vi avläsa hur många väljare som lystrade till högerpartiernas desperata hundvisslingar.