Svenskt försvar i kejsarens nya kläder utan Mattis

Svenskt försvar har på senare år byggts rätt mycket kring James Mattis.
Mattis – alltså Trumps försvarsminister som igår avgick för att Trump, enligt honom, ständigt sviker sina allierade.


Det är verkligen illavarslande för kurderna att Trump drar tillbaka sina trupper i Syrien.
Livshotande, faktiskt.

Men vi svenskar borde också fundera över vad det betyder för oss, att Trumps försvarsminister Mattis avgått, enligt Mattis egna ord för att Trump struntar i sina allierade.

Försvarsminister Peter Hultqvist har verkligen legat i för att svenskt försvar ska kunna klara denna nya, oroliga tid med vår granne Ryssland allt mer aggressivt.

Men vårt skydd har Hultqvist byggt kring USA, han har sökt och fått garantier i Washington att USAs militär ska hjälpa oss om vi blir attackerade.
Det var Mattis som lovade det.

Oroade sig Hultqvist aldrig över att dessa garantier bara var muntliga, bara kom från försvarsministern underställd en president som alla vet är oförutsägbar?

I alla fall inte lika mycket som andra européer gjorde.
I EU har övriga länder under samma period börjat bygga upp nya former för ett stärkt europeiskt försvarssamarbete.
För att minska det militära beroendet av USA.
När förslagen kom, sa EU-landet Sverige nej.

Försvarsminister Hultqvist argumenterade – märkligt nog – att det bara skulle bli dyrt och byråkratiskt – när EU föreslog att samla fem olika militära och civila operationskommandon till ett enda…

Själv har han under sin tid som försvarsminister slutit separata samarbetsavtal med nio olika länder… inte dyrt?, inte en byråkratisk mardröm?

Hultqvist framförde vidare att EU-samarbetet säkert skulle underminera Natos ställning… sa han alltså till 21 EU-länder som till skillnad från Sverige råkar vara Natoländer… men som ändå bestämt sig för att bygga ett försvarssamarbete med större oberoende från USA – framförallt för att president Trump just sagt att Nato var överspelat.

Först när det stod klart att övriga EU tänkte gå vidare ändå, anslöt sig Sverige motvilligt.
”Vi gör det för försvarsindustrins skull,” sa statsminister Stefan Löfven.
Han nämnde inte att svensk försvarsindustri idag till större delen är uppköpt av amerikanska och brittiska företag.

Det högtidliga beslutet om stora europeiska försvarssatsningar, togs av EUs försvarsministrar på våren 2017.
Hultqvist var inte med på det mötet.
Han befann sig i Washington för ett samtal med James Mattis.

Det var med stolthet Hultqvist kom hem med – muntliga – garantier att USA ska försvara Sverige vid en attack.
Det var James Mattis som gav dessa löften.

Året efter skrev Hultqvist och den finske försvarsminister på en avsiktsförklaring om försvarssamarbete med USA – med Mattis.
De nordiska ministrarna hedrades med militärorkester och flaggor i Washington.
Sedan skickades amerikanska soldater att genomföra militärövningar på svenskt territorium, i Arvidsjaur, för att lära sig vinterkrigföring.

Hultqvist och regeringen stod 2017 inför ännu ett försvarspolitiskt avgörande beslut – inköp av nytt robotssystem.
Denna, för svenskt försvar enormt stora, investering skulle styra både försvarets och försvarsinudstrins inriktning för mångaår framöver.

EU hade alltså just enats om att satsa europeiskt, för att öka sitt oberoende av amerikansk militärindustri.
Sveriges val stod mellan ett rätt gammalt beprövat men mycket dyrt amerikanskt system där svensk försvarsindustri inte skulle få rätt att kika på teknologin bakom.
Eller ett franskt/italienskt robotsystem som var miljarder billigare och där Saab erbjöds att delta i dess fortsatta utveckling.

Valet?
Sverige valde USA.
Och när européerna just nu förhandlar om att finansiera dessa satsningar i europeisk försvarsindustri, då argumenterar Sverige i EU att militärindustrin från länder utanför EU måste också ha rätt att få delta.

Kort sagt, Sverige har fokuserat försvaret på att USA är vår allierad.
För att James Mattis sagt det och för att USA har varit det länge.

Vi har ignorerat den president i Vita Huset som upprepat och tydligt sagt motsatsen.

President Trump har bara den senaste tiden gjort Ryssland, det svenska försvarets tilltänkte fiende, flera tjänster:

* Han har låtit ryska attacker på ukrainska fartyg passera utan att kritisera eller ta tydligt avstånd.
* Han har sagt upp det amerikansk-ryska avtalet om begränsningar av kärnvapen – så slipper Putin bromsa sina satsningar på det området.
*Trump har beslutat lämna Syrien vilket lämnar Ryssland som enda stormakt i en krigshärd vars konsekvenser spiller över på Sverige och Europa.

Sina militärt allierade i Europa – oss svenskar bland annat – har president Trump belagt med strafftullar på stål och aluminium eftersom våra varor påstås hota amerikansk nationell säkerhet.

Så vad säger försvarsminister Hultqvist nu när hans partner i USA avgått på grund av president Trumps illojalitet mot sina allierade?
Han beklagar men ”förutsätter att det vi kommit överens om ligger fast.”

Kan man bygga ett lands nationella försvar på överenskommelser med Donald Trump?