Sverige får EUs ”Ja, men bara…” till fortsatta gränskontroller

Sverige, Tyskland, Danmark, Österrike och Norge får nej på sin begäran att behålla sina gränskontroller i två år till.

EU-kommissionen beviljar visserligen tillstånd för ytterligare sex månader men inte ens det ovillkorligt.

Gränskontrollerna måste t ex återkommande utvärderas för att se om de är ändamålsenliga och proportionerliga. EU-kommissionen varnar att man kan göra en inspektion för att försäkra sig om det.

Bryssel erkänner dessa 6 länders rätt att göra ett tillfälligt undantag från öppna gränser enbart på grund av att Grekland inte haft full kontroll på sina gränser och migranter kunnat fortsätta norrut. Grekland anses nu vara nära att ha återvunnit kontrollen och då försvinner tillståndet för gränskontroller.

Skulle nya, besvärliga omständigheter inträffa får länderna inkomma med en ny begäran men den gamla är alltså under avveckling.

Det här är första gången på länge som EU-kommissionen spottar upp sig och kräver att EU-reglerna följs till anda och bokstav. Fram till nu har medlemsländerna rätt mycket kunnat göra som de vill i gränsfrågan, sedan flyktingvågen startade i augusti 2015.