Sverige lyckas inte bromsa EU:s snabbinsats för att behålla klimatjobb

Analysera innan vi tar några beslut”. ”Först måste vi göra en övergripande analys”. ”Vi måste analysera, det kanske inte behövs några åtgärder”.

Svenska ministrar och diplomater har som buktalardockor upprepat samma argument på EU-mötena för att försöka bromsa EU-kommissionens krav på snabba beslut på ändrade statsstödsregler för att stoppa europeiska klimatföretag att flytta sina investeringar till USA. Men ordförandelandet Sveriges invändningar kördes över av EU-toppmötet.

I EU-toppmötets slutsatser slås fast att det är bråttom att genomföra de förslag som EU-kommissionen lagt fram:

”Building on the Commission Communication on a Green Deal Industrial Plan for the
Net-Zero Age work needs to be urgently taken forward”.

Svenska batteritillverkaren Northvolt har nyligen varnat för att USA erbjuder fem gånger högre statsstöd än samma investering i Tyskland. Amerikanska delstatspolitiker reser runt i Europa och lockar med ytterligare stöd utöver de federala bidragen om de etablerar sig i deras delstat.

EU-kommissionen, Frankrikes Emmanuel Macron och Tysklands Olaf Scholz har uppvaktat president Joe Biden och krävt att USA:s klimatpaket – IRA – på 369 miljarder dollar inte ska diskriminera företag som har sin produktion i Europa. Men kongressens beslut var ett medvetet protektionistiskt grepp och lär inte ändras.

Därför har kommissionen påhejad av främst Frankrike snabbt tagit fram förslag till radikala åtgärder – med dramatiskt ökade möjligheter för medlemsländerna till statsstöd till utvalda klimatbranscher, skattebefrielse och rätt att lägga ”motbud” om ett företag får erbjudande om statsstöd för att investera i USA.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lade fram planen ”Green Industrial Plan” i förra veckan. Och konkurrenskommissionären Margrethe Vestager presenterade planen till uppmjukning av statsstödsreglerna, som ska gälla åtminstone till slutet av 2025.

Det här rimmar illa med svenska regeringens planer. Som EU-ordförande hade den siktat på att göra ökad konkurrens på EU:s inre marknad och frihandelsförhandlingar till sina banérfrågor. I stället för att agera som en opartisk medlare – honest broker – enligt den roll som EU-ordföranden ska inta har regeringen riktat in sig på att försöka bromsa kommissionens planer.

När statsminister Ulf Kristersson talade inför EU-parlamentet förra månaden manade han EU att gå långsamt fram, i motsats till det akuta läge som kommissionen varnar för:

– Först måste vi analysera och diskutera, sa Kristersson och lade till:

– Låt oss noga analysera och agera klokt. Vi får inte göra saker på kort sikt som kan skada oss på lång sikt.

När EU-ländernas näringsministrar möttes på Arlanda i början av veckan var handelsminister Johan Forsells budskap likalydande:

– Sverige välkomnar kommissionens förslag. Vi ska vara en opartisk medlare.

– Men Sverige vill inte att dramatiska förändringar i all hast av reglerna på inre marknaden. Vi kan inte göra det här utan en övergripande analys, manade Forsell.

Och svenska diplomater har argumenterat för att farhågorna kan vara överdrivna för följderna av det amerikanska klimatpaketet. ”Det behövs en analys…”.

EU-ledarnas svar blev att ställa sig bakom EU-kommissionens ”Green Deal Industrial Plan” och nära hog helt kopiera von der Leyens fyrapunktsplan på två sidor i toppmötets slutsatser. Kommissionens ordförande lovade efter mötet att lägga fram lagtexter till mitten av mars för beslut på det ordinarie toppmötet den 22-23 mars.

Svenska regeringen lyckades ändå få in ordet ”analys” i toppmötets slutdokument. EU-kommissionens arbetet för att omvandla sina förslag till lagförslag ska bli en ”genomgripande analys”:

”Building on the Commission Communication on a Green Deal Industrial Plan for the
Net-Zero Age, and in light of its upcoming thorough analysis, work needs to be urgently taken forward”.