Ta Junckers stora tal för vad han är – på väg i pension

Juncker är på väg ut ur EUs maktcirkel så hans vägval för EUs framtid behöver vi inte ägna tid åt.
Däremot var talets många praktiska initiativ desto mer intressanta.

EU-kommissionsordförande Jean-Claude Junckers tal inför Europaparlamentets säsongsöppning har för andra året i rad hårdlanserats som ”State of the Union”.
Det TV-sändes rentav direkt även i svensk television.

Tonen och framförandet fick det att kännas som ett farväl (”jag har levt och arbetat för Europa i hela mitt liv, har sett gott och ont…”).
Han har drygt ett år kvar på posten.

Jean-Claude Juncker var ändå inte längre en central maktspelare i EU.
EU-kommissionen fick stryka på foten redan under eurokrisen 2008-2012 eftersom hans företrädare Barroso inte förmådde agera meningsfullt.
Europeiska centralbankens chef och Angela Merkel tog tyglarna istället.

Flyktingkrisen 2015 avslöjade att inte heller Juncker förmådde stiga fram när det gällde.
Det klarade sittande rådsordförande Donald Tusk inte bättre.
Än en gång var det Angela Merkel som tog ledningen.

När Juncker i sitt tal nu föreslår att de två jobb som han och Tusk har, i framtiden ska slås ihop till ett enda – en EU-president –  så bekräftar det bland annat att Tusk och Juncker verkligen har gått i vägen för varandra, inte kunnat hålla isär vem som ska göra vad.
Men det betyder inte att hopslagningen kommer att ske – saken ligger inte i alls i Junckers händer utan hos EU-regeringarna.

Ingen behöver känna sig stressad över att Juncker i talet uppfordrar alla EU-länder att gå med i euron och understryker att bara två länder har ett regelrätt undantag (Danmark och Storbritannien).
Stockholm kan simma lugnt, Junckers idéer är inget annat än just Junckers idéer.

Därför väger Junckers avfärdanden av Macrons euroreformer i talet inte särskilt tungt.
Juncker invände t ex mot en särskild eurobudget eller ett speciellt euro-parlamentet.
Han kan tänka sig en euro-finansminister men bara om EU-kommissionären för ekonomi blir den personen.
Jaha.
Nähä.
Juncker är ingen central maktspelare längre, ingen behöver gå i taket .

Fransmän läser misstänksamt Junckers tal som ett besked om vad Angela Merkel i hemlighet anser om Macrons euroreformer.
Det är också en övertolkning.
Juncker är på väg i pension, han behöver inte vara buktalare för Merkel, han behöver inte hennes bevågenhet längre.
Och Angela Merkel behöver inte Juncker för att skicka budskap – hon talar direkt med Macron.

EU-kommissionsordförande gick också emot president Macron genom att i sitt tal modigt försvara östeuropéerna .
Macrons euro-reformer kommer – om de genomförs – trycka ut icke-euroländer, framförallt Östeuropa  – i periferin.
Där hör de hemma, så länge de inte kan följa EU-regler och respektera europeiska värderingar, anser fransmännen.

Men EU måste andas med båda lungor, både det östra och det västra, vädjade Juncker i sitt tal.
Och påminde sedan den östra lungan om att respekt för rättsstaten inte är ett tillval i EU, det är obligatoriskt.

Hur EU-framtiden kommer att te sig framgår alltså inte i Junckers tal..
För en inblick i det, invänta istället det tyska valet och se vad Merkel/Macron hittar på därefter.
Detta gör inte alls Junckers tal ointressant.

Tvärtom var talet sprängfyllt med nya initiativ av det slag som EU-kommissionen råder över.
Här finns gott om skäl skäl att vara uppmärksam.

* EU lanserar idag förhandlingar om handelsavtal med Australien och Nya Zeeland.
Med Japan och Mexiko räknar man med att avsluta före årets slut.

* Handelsförhandlingar blir öppna, alla mandat och förslag till mandat görs offentliga.
Bråket om hemlighetsmakeri kring TTIP vill Juncker inte se mer av.

* Ett förslag till ”investeringsgranskning” läggs fram idag.
Kinesiska, ryska, arabiska uppköp av strategisk industri i Europa ska kunna hejdas.

* Ett förslag till europeisk industripolitik läggs fram idag.
Ska politiker styra industrisatsningar? Skydda känslig industri?
Många vill det.

* EU skapar en cybersäkerhets-byrå.
Nato har just skapat en men den hanterar ju enbart militära hot.
Det finns mycket mer grumligheter att försvara sig mot.

* En europeisk arbetsinspektion föreslås.
Det råder orättvisor bland löntagare på den inre marknaden, kontroll behövs.

* Förslag om att införa sociala miniminivåer kommer.
Kan bli frivillig, dock.

* Förslag om att upprätta ett europeiskt ”Säpo”.
Denna ”intelligence unit” vore förmodligen nyttig men allt hänger på om medlemsländernas säkerhetspoliser vill dela med sig av info.

* Demokratiska debatter i medlemsländerna om EUs framtid.
Ett Macronförslag, lär vinna EU-finansiering nu.

* Förslag till nye regler för finansiering av politiska partier som missgynnar extrema och anti-europeiska partier.
Återstår att se hur det skulle gå till.

* Nya regler för fd EU-kommissionärer.
Junckers företrädare Barroso, aktiv under finanskrisen, är idag konsult till Wall Street-jätten Goldman Sachs varför Juncker vägrar ta emot besök av honom.

Brexit då?
Tja, vi beklagar men går vidare, sa Juncker.
Och föreslog att EU samlas till toppmöte 30 mars 2019 för att fira framtiden.
Det råkar händelsevis på samma dag som  är den första EU-dagen utan Storbritannien som medlem,.

,

.