Terror dålig grund för nya lagar – PNR till exempel

Terrorattacker kan tydligen få politiker att förlora all sans och måtta.

Parisattacken förmådde till exempel EU-kommissionen att kasta fram regeländringar om civilt vapenbruk och påstå att detta var deras svar på terrorn.
Egentligen var det en hyggligt relevant uppdatering av gamla regler men deras presentation gjorde det lätt för kritiker att angripa förslaget (”Det här är inte rätt sätt att stoppa terrorister”).

Paris- plus Bryssel-attackerna har fått EU-regeringarna att lägga sällan skådad press på Europaparlamentet att anta regler om insamling och utbyte av information om flygpassagerare.
Det tråkiga är att reglerna förefaller riktigt dåliga.

PNR-direktivet avkräver flygbolag och resebyråer att lämna över alla uppgifter de har om passagerare ombord flyg till eller från ett EU-land:
Det är bara 39 procent av alla flygresor i Europa.
Inrikesresorna (cirka 18 procent) kan man väl hoppa över men varför utesluta alla resor mellan EU-länder? (43 procent)

Direktivet upprättar 28 nationella system för insamling – vilket som alla vet med erfarenhet från EU, innebär att systemen kommer se helt olika ut, troligen inte kunna ”tala” med varandra och framförallt kommer det ta olika lång tid innan de kommer igång.
Frankrike och Belgien kan skynda hur mycket de vill men Grekland och Rumänien har kanske annat att göra.
Varför inte göra ett enda system för EU?

Det blir frivilligt för EU-länderna om de vill tipsa varandra om misstänkta terrorister fångas upp i deras system.
Den delen är riktigt olyckligt, med tanke på hur dåliga EU-ländernas polis och säkerhetspolis är på att tipsa varandra idag.
Vad hjälper det att ett EU-land får rätten att kräva ut uppgifter om en bestämd person eller resa – de måste ju veta att personen har företagit en resa innan de kan begära ut upplysningarna?

Systemet med att samla in uppgifter om alla resande utan urskiljning, har underkänts i flera domar i EU-domstolen redan.
Det utgör en alltför stor kränkning av medborgarnas privatliv.
Det finns alltså en uppenbar risk för att PNR-direktivet underkänns.
”Varför inte istället använda pengarna på att följa de många individer och de kretsar som polisen redan känner till i terroristsammanhang?” undrade Jan-Philipp Albrecht (Grön) i EP-debatten.
De inblandade i bägge Parisattentaten och det i Bryssel, har ju alla varit kända av polis.

EU-domstolen höll i förra veckan en hearing i ett mål om ett annat PNR-avtal, det som EU slutit med Kanada.
Generaladvokaten kommer med sin rekommendation till dom den 13 juni.
Varför i det läget slösa resurser på att klubba och börja genomföra ett direktiv innan domstolen sagt sitt?

Nå. 28 EU-regeringar och en stor majoritet av Europaparlamentet har ändå beslutat att så ska det bli.